Kraków, Bronowice Małe Wschód

1 559 729 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie

Marcin Godyń

Kancelaria Komornicza, Wybickiego 1, Kraków, 31-261 Kraków

tel. 123490487 / fax. 123490487

Sygnatura: KM 839/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie Marcin Godyń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-08-2021 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie z siedzibą przy Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pokój D-133, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx/strong> , położonej przy Zarzecze 16, 30-134 Kraków , dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa położona w Krakowie Krowodrzy, oznaczona jako działka nr 513/1 obręb 2 o powierzchni 0,0587 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym przy ul. Zarzecze 16 oraz pozostałymi składnikami zagospodarowania terenu. Przyjęta do obliczeń powierzchnia budynku to 294,57 m2. Budynek mieszkalny składa się z częściowego podpiwniczenia, parteru, poddasza oraz mieszkalnego strychu. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Suma oszacowania wynosi 2 079 639,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 559 729,25 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 207 963,90 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

Data oględzin Godziny oględzin
12.08.2021 10:00 - 10:00
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Marcin Godyń


Image things

Kraków, Podgórze

558 000 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 92,21 m2 | Parter

  • cena: 558 000 zł
  • 6 051 za m2
Image things

Kraków, Prądnik Czerwony

184 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 22,20 m2 | 4 piętro

  • cena: 184 000 zł
  • 8 288 za m2
Image things

Kraków, Nowa Huta

212 250 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 49,29 m2 | 7 piętro

  • cena: 212 250 zł
  • 4 306 za m2