Stalowa Wola, podkarpackie

169 700 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 43,12 m2

- 13 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 169 700 zł
 • Miasto: Stalowa Wola
 • Powierzchnia: 43,12 m2
 • Województwo: podkarpackie
 • Cena za m2: 3 936 zł
 • Ulica: Dmowskiego 18
 • Liczba pokoi: 2
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 16 970 zł
 • Numer oferty: 114656X268524355
 • Termin wpłaty wadium: 2021-06-25 - Co to znaczy?

Opis

Monitor 91/2021, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 30866.


Syndyk Masy Upadłości xx sprzeda z wolnej ręki nieruchomość - lokal mieszkalny o pow. 43,12 m2 , położony w Stalowej Woli (kod:37-450) przy ul. Dmowskiego nr 18/3, zamieszkały przez lokatora z tytułu wspólności ustawowej małżeńskiej za cenę nie niższą niż 169.700,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć
tysięcy siedemset złotych), wskazana cena jest ceną netto i nie uwzględnia podatków i opłat jakie będzie musiał ponieść nabywca według stawek obowiązujących w dniu sprzedaży.
Sprzedaży podlega całość nieruchomości - KW XXXX/XXXXXXXX/X.
Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju oraz przynależnej piwnicy.

2. Oferty należy składać do dnia 25 czerwca 2021 r. w kopertach z napisem: „zakup mieszkania V GUp 261/20, nie otwierać”, drogą pocztową na adres: Lech Baran, ul. Wolności 398, 37-403 Pysznica (liczy się data wpływu oferty). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 czerwca 2021 r., o godz. 1500, w kancelarii Syndyka.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny minimalnej wskazanej powyżej, tj 16.970,00 zł, przelewem na rachunek bankowy masy upadłości - Syndyka wg danych: Lech Baran Syndyk nr rach 51 1930 1233 3730 0727 2866 0002, w tytule przelewu należy
wskazać: „Wadium - konkurs ofert mieszkanie Katarzyna Baran” wraz z imieniem i nazwiskiem/nazwą oferenta.

Historyczne ceny

Image things

Stalowa Wola, podkarpackie

267 500 zł | Mieszkanie | 63,54 m2

 • cena: 267 500 zł
 • 4 210 za m2