Rzeszów, podkarpackie

1 100 000 zł | Działka | 1.0701 ha.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 1 100 000 zł
 • Miasto: Rzeszów
 • Powierzchnia: 1.0701 ha
 • Województwo: podkarpackie
 • Liczba działek: 4
 • Numery działek: 186301_1.0217.150/2, 186301_1.0217.146/2, 186301_1.0217.147, 186301_1.0217.144/2,
 • Cena za m2: 103 zł
 • Ulica: Ciepłownicza
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 150 000 zł
 • Numer oferty: 114644X268496251
 • Termin wpłaty wadium: 2021-07-14 - Co to znaczy?

Opis

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych
położonych przy ul. Ciepłowniczej w Rzeszowie
oznaczenie nieruchomości
· dz. nr 144/2 obr. 217 o pow. 0,6866 ha, obj. KW XXXX/XXXXXXXX/X,
· dz. nr 146/2 obr. 217 o pow. 0,0670 ha, obj. KW XXXX/XXXXXXXX/X,
· dz. nr 147 obr. 217 o pow. 0,1241 ha, obj. KW XXXX/XXXXXXXX/X,
· dz. nr 150/2 obr. 217 o pow. 0,1924 ha, obj. KW XXXX/XXXXXXXX/X.

Cena wywoławcza: 1 100 000,00 zł
Wysokość wadium 150 000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 20 lipca 2021 r. o godz. 12:00 w Biurze Gospodarki Mieniem
Miasta Rzeszowa, Plac Ofiar Getta 3 w pokoju 22, II piętro.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 14 lipca 2021 r.
przelewem na konto Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa PKO Bank Polski SA I/o
Rzeszów nr 93 1020 4391 0000 6202 0144 9883. W tytule przelewu należy wpisać „numer
działki oraz obręb”. Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Biura.
Uczestnicy przetargu mogą zapoznać się z przedmiotem sprzedaży. Informacje można
uzyskać w godz. 8-15 w siedzibie Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa, Plac Ofiar
Getta 3, pokój nr 12, tel. 17 875 4707.

Image things

Rzeszów, podkarpackie

212 700 zł | Działka | 0.4718 ha.

 • cena: 212 700 zł
Image things

Rzeszów, podkarpackie

6 000 zł | Działka | 0.002 ha.

 • cena: 6 000 zł
Image things

Rzeszów, podkarpackie

997 500 zł | Działka | 0.5735 ha.

 • cena: 997 500 zł