Chojnik, warmińsko-mazurskie

13 800 zł | Działka | 0.42 ha.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 13 800 zł
 • Miasto: Chojnik
 • Powierzchnia: 0.42 ha
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Liczba działek: 1
 • Numery działek: 281508_5.0005.36/2,
 • Cena za m2: 3 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 1 300 zł
 • Numer oferty: 114152X267343987
 • Termin wpłaty wadium: 2021-05-31 - Co to znaczy?

Opis

Oddział Terenowy Olsztyn
Sekcja Zamiejscowa w Morągu OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY (LICYTACJA) NA SPRZEDAŻ
nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, pochodzącej z
byłego PFZ, oznaczonej jako działka nr 36/2, o powierzchni 0,4200 ha, położonej w obrębie
CHOJNIK, na terenie gminy Morąg, powiat Ostróda, woj. warmińsko – mazurskie.

Przetarg odbędzie się w dniu 1 czerwca 2021 roku, o godz. 10:00
w siedzibie Oddziału KOWR w Olsztynie Sekcja Zamiejscowa w Morągu,
ul. Dworcowa 13, sala 20.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 13 800 zł
(słownie: trzynaście tysięcy osiemset złotych)
W cenie uwzględniono koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży
Wadium wynosi: 1300 zł
Minimalne postąpienie 150 zł

Nieruchomość niezabudowana położona na terenie gminy Morąg, oznaczona
w ewidencji gruntów obrębu Chojnik, jako:
- działka Nr 36/2, o pow. 0,4200 ha, KW Nr XXXX/XXXXXXXX/X


Wadium w wymaganej wysokości należy wpłacić na rachunek BGK O/OLSZTYN
numer rachunku: 96 1130 1189 0025 0131 8420 0002. Zastrzega się, że warunek wpłaty
wadium będzie spełniony wówczas, jeżeli środki pieniężne znajdą się na ww. rachunku bankowym
najpóźniej do dnia 31.05.2021 roku, a w tytule wpłaty wskazany będzie przedmiot przetargu:
numer działki, obręb i gmina.

Image things

Chojnik, warmińsko-mazurskie

17 000 zł | Działka | 0.1695 ha.

 • cena: 17 000 zł
Image things

Chojnik, małopolskie

17 000 zł | Działka | 0.1695 ha.

 • cena: 17 000 zł