Kraków, Bieńczyce

172 200 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 40,26 m2 | 7 piętro

- 52 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Nowej Huty

w Krakowie Marian Baradziej

Kancelaria Komornicza w Krakowie

ul.Nowohucka 44/184

31-580 Kraków

tel.12 414 19 61, tel-fax 12 414 06 51

Sygn.akt XI KM 246/18


OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie Marian Baradziej zawiadamia, na podstawie art. 953 kpc. w związku z art. 983 kpc., że w dniu 7 czerwca 2021 r., o godz. 11.30, s. C-112, w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA


nieruchomości położonej w miejscowości Kraków, os.Przu Arce 2/56 (lokal mieszkalny o pow.wg KW 40,26 m2, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju, piętro VII/X, do lokalu przynależy piwnica), stanowiącej własność dłużnika:

xx

posiadającej założoną księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X prowadzoną w  Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie.

Wartość nieruchomości oszacowana jest na kwotę:  258.300,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę:  172.200,00 zł.


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania tj. kwotę 25.830,00 zł  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek Komornika: 16 8619 0006 0030 0325 8036 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w dniu 26 maja 2021 r., w godz.14.30-14.45. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Uwaga - począwszy od 1 stycznia 2016 r. nabycie nieruchomości w toku postępowania egzekucyjnego podlega opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

                                                                           Komornik Sądowy

                                                       przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Nowej

                                                       Huty w Krakowie Marian Baradziej


Historyczne ceny

Image things

Kraków, Prądnik Biały

295 584 zł | Mieszkanie | 66,80 m2 | 1 piętro

  • cena: 295 584 zł
  • 4 425 za m2
Image things

Kraków, Stare Miasto

602 614 zł | Mieszkanie | 74,14 m2 | Parter

  • cena: 602 614 zł
  • 8 128 za m2
Image things

Kraków, Dębniki

420 750 zł | Działka | 0.2448 ha.

  • cena: 420 750 zł