Rzeszów, podkarpackie

3 800 000 zł | Działka | 0.8287 ha.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 3 800 000 zł
 • Miasto: Rzeszów
 • Powierzchnia: 0.8287 ha
 • Województwo: podkarpackie
 • Liczba działek: 1
 • Numery działek: 186301_1.216.432/20,
 • Cena za m2: 459 zł
 • Ulica: Żywiczna
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 380 000 zł
 • Numer oferty: 112497X263467977
 • Termin wpłaty wadium: 2021-06-28 - Co to znaczy?

Opis

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanej położonej w rejonie ulic Żywicznej i Borowej w Rzeszowie
(I przetarg przeprowadzony w dniu 30.03.2021 r.)
oznaczenie nieruchomości:


działka nr 432/20 o pow. 0,8287 ha, obr. 216, objęta KW XXXX/XXXXXXXX/X
Cena wywoławcza: 3 800 000 zł
Wysokość wadium: 380 000 zł


Przetarg odbędzie się w dniu 7 lipca 2021 r., na działkę oznaczoną nr 432/18 o godz. 10:00, na
działkę oznaczoną nr 432/20 o godz. 11:00 w Biurze Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa, Plac
Ofiar Getta 3 w pokoju nr 22, II piętro.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 28 czerwca 2021 r. przelewem
na konto Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa PKO Bank Polski SA I/o Rzeszów nr 93 1020
4391 0000 6202 0144 9883. W tytule przelewu należy wpisać ,,numer działki oraz obręb”.
Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Biura

Image things

Rzeszów, podkarpackie

20 000 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

 • cena: 20 000 000 zł
 • 20 000 000 za m2
Image things

Rzeszów, podkarpackie

2 500 000 zł | Działka | 0.4584 ha.

 • cena: 2 500 000 zł
Image things

Rzeszów, podkarpackie

997 500 zł | Działka | 0.5735 ha.

 • cena: 997 500 zł