Skalbmierz, świętokrzyskie

19 000 zł | Działka | 0.0371 ha.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 19 000 zł
 • Miasto: Skalbmierz
 • Powierzchnia: 0.0371 ha
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Liczba działek: 1
 • Numery działek: 260305_4.1.870/3,
 • Cena za m2: 51 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 2 000 zł
 • Numer oferty: 112346X263114335
 • Termin wpłaty wadium: 2021-06-01 - Co to znaczy?

Opis

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości:

1. Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów: działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 870/3 o powierzchni 0,0371 ha., położona w obrębie 0001 m. Skalbmierz stanowiąca własność Gminy Skalbmierz na podstawie księgi wieczystej nr XXXX/XXXXXXXX/X.

2. Powierzchnia nieruchomości: powierzchnia działki oznaczonej numerem 870/3 wynosi 0,0371 ha., (opis użytku: Bi – 0,0371 ha.)
3. Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 870/3 położona jest w miejscowości Skalbmierz i sąsiaduje bezpośrednio z terenami zabudowy usługowej oraz terenami rolniczymi (łąki). Działka obecnie jest niezagospodarowana. Działka posiada nieregularny kształt zbliżony do prostokąta.

Cena wywoławcza nieruchomości na przetarg wynosi netto: 19.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 4 czerwca 2021 r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu ul. T. Kościuszki 1. Wysokość wadium, formach, terminie i miejscu jego wniesienia: Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2.000 zł przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz w Banku Spółdzielczym Proszowice oddział Skalbmierz nr 32 85970001 0030 0300 0358 0006 w taki sposób aby w dniu 1 czerwca 2021 r. znajdowały się na rachunku bankowym Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz.

Image things

Postronna, świętokrzyskie

16 500 zł | Działka | 1.08 ha.

 • cena: 16 500 zł
Image things

Bielckie Młyny, świętokrzyskie

149 500 zł | Działka | 0.13 ha.

 • cena: 149 500 zł
Image things

Brzozówka, świętokrzyskie

107 zł | Działka | 0.01 ha.

 • cena: 107 zł