Czarnochowice, małopolskie

440 440 zł | Dom | 206,42 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Syndyk masy upadłości
xx nieprowadzącego działalności gospodarczej, sygn. akt: VIII GUp 453/18

OGŁASZA

pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręku nieruchomości z terminem rozstrzygnięcia w dniu 12 maja 2021 roku

Sprzedaż nastąpi przy zachowaniu wymogów ustawy prawo upadłościowe, zgodnie z postanowieniem Sędziego Komisarza z dnia 15 marca 2021 roku.

Do sprzedaży oferowana jest: nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Czarnochowice w gminie Wieliczka składająca się z działki ewidencyjnej nr 290/1 wraz z posadowionym na niej budynkiem mieszkalnym, dla której Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW o numerze: XXXX/XXXXXXXX/X, za cenę wywoławczą 440 440,00 zł (czterysta czterdzieści tysięcy czterysta czterdzieści złotych 00/100).

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie pisemnej oferty spełniającej wymagania wskazane w Regulaminie sprzedaży nieruchomości z podaniem ceny netto zakupu i wpłacenie wadium w kwocie 10 % ceny wywoławczej netto na rachunek bankowy masy upadłości: ING Bank Śląski S.A.:

04 1050 1445 1000 0097 0701 3752 i dołączenie potwierdzenia przelewu jako załącznika do pisemnej oferty.

Oferty proszę składać w terminie do dnia 11 maja 2020 roku, do godziny 15.00 pocztą lub w Biurze syndyka (decyduje data wpływu do Biura syndyka), ul. Sarego 2, 31-047 Kraków w zamkniętych kopertach z oznaczeniem: „Konkurs ofert Maciej Koszarski, nieprowadzący działalności gospodarczej, sygn. VIII GUp 453/18, z dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ”.

Szczegóły dotyczące oferty dostępne są w Biurze Syndyka lub pod numerem tel.:12 412 21 21.

Image things

Grojec, Stawy Grojeckie

237 915 zł | Dom | 101,60 m2

  • cena: 237 915 zł
  • 2 342 za m2
Image things

Nowe Bystre, małopolskie

13 786 zł | Działka | 0.0616 ha.

  • cena: 13 786 zł
Image things

Kraków, Nowa Huta

78 600 zł | Mieszkanie | 20,29 m2 | 2 piętro

  • cena: 78 600 zł
  • 3 874 za m2