Pszenno, dolnośląskie

81 000 zł | Działka | 0.1186 ha.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 81 000 zł
 • Miasto: Pszenno
 • Powierzchnia: 0.1186 ha
 • Województwo: dolnośląskie
 • Liczba działek: 1
 • Numery działek: 021907_2.0023.65/75,
 • Cena za m2: 68 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 8 100 zł
 • Numer oferty: 112074X262477311
 • Termin wpłaty wadium: 2021-06-07 - Co to znaczy?

Opis

Wójt Gminy Świdnica

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Pszenno:Działka nr 65/75 o powierzchni 0,1186 ha
Działka nr 65/75 - 81.000,00 złDla w/w nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy - V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Nieruchomości są wolne od obciążeń i praw osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 czerwca 2021 r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 (sala narad I piętro - pokój 211).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 czerwca 2021 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Świdnica). Przy wpłacie wadium należy wskazać numer lub numery działek, których wadium dotyczy oraz uczestnika (uczestników) biorących udział w przetargu.

Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu.

Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Urząd Gminy w Świdnicy Bank Spółdzielczy w Kobierzycach filia w Świdnicy 42 9575 0004 0000 1446 2000 0040 lub w kasie Urzędu Gminy Świdnica, dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.

Image things

Wrocław, Fabryczna

3 550 000 zł | Działka | 0.7483 ha.

 • cena: 3 550 000 zł
Image things

Kamieniec Ząbkowicki, dolnośląskie

56 160 zł | Działka | 0.0907 ha.

 • cena: 56 160 zł
Image things

Rościszów, dolnośląskie

2 000 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

 • cena: 2 000 000 zł
 • 2 000 000 za m2