Grudziądz, kujawsko-pomorskie

120 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 37,21 m2 | 1 piętro

- 21 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 120 000 zł
 • Miasto: Grudziądz
 • Powierzchnia: 37,21 m2
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Cena za m2: 3 225 zł
 • Ulica: Droga Mazurska 13
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 6 000 zł
 • Numer oferty: 111996X262294635
 • Termin wpłaty wadium: 2021-05-07 - Co to znaczy?

Opis

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.
z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7

Droga Mazurska 13/13


Przedmiot rokowań można oglądać w terminie umówionym indywidualnie z Biurem Obslugi Mieszkańców: - BOM przy ul. Curie-Skłodowskiej, tel. 56 45 120 20 Przystępujący do rokowan ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem oraz warunkami przetargów i rokowań. Rokowania odbywaja się w siedzibie MPGN Sp. z o. o. przy ul. Curie - Sklodowskiej 5-7 w Grudziądzu w każdy poniedzialek w godzinach urzędowania Spółki do momentu rozstrzygnięcia lub zamknięcia rokowań. Osoby biorące udzial w rokowaniach winny stawić się osobiście lub przez pelnomocnika. Warunkiem udziału w rokowaniach jest dokonanie przelewu na konto Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z 0.0. w Grudziądzu – . BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział Grudziądz nr r - ku: 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów w kwocie 6.000,00 zl najpóźniej do piatku bedacego dniem urzędowania MPGN Sp. z o. o., poprzedzającego rokowania.

Historyczne ceny

Image things

Grudziądz, kujawsko-pomorskie

105 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 62,50 m2 | 3 piętro

 • cena: 105 000 zł
 • 1 680 za m2
Image things

Grudziądz, kujawsko-pomorskie

89 250 zł | Obiekt | 1,00 m2

 • cena: 89 250 zł
 • 89 250 za m2
Image things

Grudziądz, kujawsko-pomorskie

338 250 zł | Obiekt | 1,00 m2

 • cena: 338 250 zł
 • 338 250 za m2