Włocławek, kujawsko-pomorskie

138 750 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym we Włocławku

Agnieszka Mrukowska

Kancelaria Komornicza, Wojska Polskiego 12/5, 87-800 Włocławek

tel. 54 420-11-59 / fax.

Sygnatura: Km 2933/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Agnieszka Mrukowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-05-2021 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego we Włocławku z siedzibą przy Kilińskiego 20, 87-800 Włocławek, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx , położonej przy Papieżka 64, 87-800 Włocławek , dla której Sąd Rejonowy we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
nieruchomość składająca się z działki nr 10, 47/11 zabudowana dwoma budynkami mieszkalnymi wraz z zabudową towarzyszącą

Suma oszacowania wynosi 185 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 138 750,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZ WBK SA I Oddział we Włocławku 53109015190000000134863532.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

Data oględzin Godziny oględzin
06.05.2021 10:00 - 10:15
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Agnieszka Mrukowska


Image things

Włocławek, kujawsko-pomorskie

3 350 000 zł | Obiekt | 2 615,00 m2

  • cena: 3 350 000 zł
  • 1 281 za m2
Image things

Włocławek, kujawsko-pomorskie

6 500 zł | Działka | 0.0018 ha.

  • cena: 6 500 zł
Image things

Włocławek, kujawsko-pomorskie

6 500 zł | Działka | 0.0018 ha.

  • cena: 6 500 zł