Gdańsk, pomorskie

424 900 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 67,10 m2 | 9 piętro

- 39 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 424 900 zł
 • Miasto: Gdańsk
 • Powierzchnia: 67,10 m2
 • Województwo: pomorskie
 • Cena za m2: 6 332 zł
 • Ulica: Żwirki I Wigury 1F
 • Liczba pokoi: 3
 • Piętro: 9
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 42 490 zł
 • Numer oferty: 110366X258477175
 • Termin wpłaty wadium: 2021-05-06 - Co to znaczy?

Opis

Ul. Leszczyńskich 4 80-464 Gdańsk sekretariat tel. 058 735-21-44
OGŁASZA
PRZETARG OGRANICZONY I NIEOGRANICZONY
na nabycie odrębnej własności lokalu będącego w dyspozycji Spółdzielni.

Przetargi odbędą się w dniu 10.05.2021 r. w Klubie osiedlowym "Szafir" Spółdzielni Mieszkaniowej "Rozstaje" przy ul. Kombatantów 4 :
Żwirki i Wigury 1F


Lokal przeznaczony na przetarg można oglądać w dniu 28 kwietnia i 29 kwietnia 2021 roku
w godz. 8:30 -10:30. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Administracją
tel. 058 735-21-65.
WARUNKIEM UCZESTNICTWA W PRZETARGU JEST WPŁYW WADIUM DO DNIA 06.05.2021r NA KONTO SPÓŁDZIELNI: 13 1090 1098 0000 0001 0417 2879 SANTANDER BANK.
Spółdzielnia dokonuje zwrotu wadium:
1. wszystkim uczestnikom przetargu (oprócz wygrywającego) w terminie 3 dni po zakończeniu
postępowania przetargowego (przetargu),
2. w terminie 3 dni po przetargu, w przypadku pisemnego wycofania chęci uczestnictwa w
przetargu, jeżeli wycofanie nastąpiło co najmniej na 1 dzień przed terminem przetargu,
3. w terminie 3 dni po ogłoszeniu odwołania lub unieważnienia przetargu.
Wadium przepada na rzecz Spółdzielni jeżeli:
1. wpłacający wadium nie przystąpił do przetargu, z zastrzeżeniem § 24 ust.1 pkt. b
"Regulaminu...organizowania przetargów".
2. wygrywający przetarg nie dokona wpłaty ceny sprzedaży w terminach określonych § 22 "Regulaminu...organizowania przetargów".
W takim przypadku oferta przestaje wiązać Spółdzielnię.
Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych związanych z zawarciem umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają kupującego.
Regulamin...organizowania przetargów jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyny.
Uwaga uczestnicy przetargu pozostający w związku małżeńskim: prosimy pobrać w Sekretariacie Spółdzielni druk: "ZGODA MĘŻA/ŻONY NA NABYCIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI DO LOKALU MIESZKALNEGO W DRODZE PRZETARGU".

Historyczne ceny

Image things

Gdańsk, Oliwa

5 163 540 zł | Obiekt | 1 342,90 m2

 • cena: 5 163 540 zł
 • 3 845 za m2
Image things

Gdańsk, pomorskie

132 433 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 37,22 m2 | Parter

 • cena: 132 433 zł
 • 3 558 za m2
Image things

Gdańsk, Matarnia

1 900 000 zł | Działka | 0.1685 ha.

 • cena: 1 900 000 zł