Grudziądz, kujawsko-pomorskie

160 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 35,20 m2 | 2 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 160 000 zł
 • Miasto: Grudziądz
 • Powierzchnia: 35,20 m2
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Cena za m2: 4 545 zł
 • Ulica: Sosnkowskiego 17
 • Liczba pokoi: 1
 • Piętro: 2
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 16 000 zł
 • Numer oferty: 110183X258048589
 • Termin wpłaty wadium: 2021-05-10 - Co to znaczy?

Opis

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń w Grudziądzu

przy ul. Kulerskiego 6a

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG

na ustanowienie prawa i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

Lokal mieszkalny nr 8 jest położony jest na II piętrze budynku wielorodzinnego w Grudziądzu przy Sosnkowskiego 17. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi – 35,20 m2. Lokal obecnie jest niezamieszkały, składa się z pokoju, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju oraz pomieszczenia przynależnego – piwnicy o powierzchni 3,90 m2. Ilość udziałów w części wspólnej nieruchomości wynosi 3910/330000.
Przetarg będzie miał formę licytacji ustnej i odbędzie się w dniu 05.2021 r. o godz. 1200.
Miejsce przetargu siedziba Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń w Grudziądzu przy ul. Kulerskiego 6a.
Oszacowana wartość rynkowa lokalu wynosi 000,00 zł, a cena wywoławcza wynosi 100% wartości rynkowej.

Licytant przystępujący do przetargu powinien do dnia 05.2021 r. wpłacić wadium w wysokości – 16.000,00 zł na konto 86 1020 5040 0000 6402 0023 0250 oraz w dniu przetargu złożyć pisemną ofertę nabycia prawa odrębnej własności lokalu wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Warunkiem ustanowienia prawa i przeniesienia odrębnej własności lokalu jest dokonanie wpłaty wynikającej
z postępowania przetargowego w terminie 30 dni od terminu przetargu.
Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy
oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają nabywcę.
Do aktu notarialnego przystępują małżonkowie o ile prawo ma należeć do nich obojga.
Akt notarialny sporządzony zostanie u notariusza w ciągu 3 miesięcy od rozstrzygnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia umowy o ustanowienie prawa i przeniesienie odrębnej własności lokalu skutkuje przepadkiem wadium na rzecz Spółdzielni.
Lokal można oglądać do dnia 05.2021 r. w godz. 800 - 1400 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
56-64-260-60.
Szczegółowe informacje dotyczące lokalu są dostępne w siedzibie Spółdzielni lub pod nr tel. 56-64-260-60
lub na stronie smdm.pl
„Regulamin nabywania od Spółdzielni Mieszkaniowej DOM MARZEŃ w Grudziądzu lokali mieszkalnych
i użytkowych do ponownego zasiedlenia na warunkach prawa odrębnej własności lokalu” jest dostępny
na ww. stronie internetowej oraz w siedzibie Spółdzielni.

Historyczne ceny

Image things

Grudziądz, kujawsko-pomorskie

105 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 62,50 m2 | 3 piętro

 • cena: 105 000 zł
 • 1 680 za m2
Image things

Grudziądz, kujawsko-pomorskie

120 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 35,20 m2 | 2 piętro

 • cena: 120 000 zł
 • 3 409 za m2
Image things

Grudziądz, kujawsko-pomorskie

335 000 zł | Lokal Użytkowy | 223,20 m2

 • cena: 335 000 zł
 • 1 501 za m2