Rzeszów, podkarpackie

669 525 zł | Dom | 309,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie

Mirosław Wolanin

Kancelaria Komornicza, Bernardyńska 5, Rzeszów, 35-069 Rzeszów

tel. 0177157878 / fax.

Sygnatura: Km 2024/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosław Wolanin na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-05-2021 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie z siedzibą przy Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, pokój 6, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx , położonej przy ul. Delikatna 1, 35-959 Rzeszów , dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem wyceny jest nieruchomość, oznaczona jako działka nr 489 o pow. 0,0474 ha ( B ), zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie szeregowej, o pow. użytkowej 309 m2, położona przy ul. Delikatnej 1 Rzeszowie. Właścicielem nieruchomości zgodnie z Kw nr XXXX/XXXXXXXX/X jest osoba fizyczna. Działka nr 489 położona jest u zbiegu ulic Delikatnej i Siennej oraz Łagodnej i Siennej. Dojazd do działki bezpośrednio z drogi publicznej. Działka posiada pełne uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej tj. energetyczną, wod. kan. i gazową. Centralne ogrzewanie z własnej kotłowni. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka nr 489 posiada nieregularny kształt jest ogrodzona i położona w terenie płaskim. Na działce znajduje się studnia.

Suma oszacowania wynosi 892 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 669 525,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 89 270,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO II O. w Rzeszowie 32 1240 2614 1111 0010 3673 8437.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie mieszczącym się pod adresem: Kustronia 4, Rzeszów, 35-303 Rzeszów.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Mirosław Wolanin


Image things

Rzeszów, podkarpackie

244 055 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 49,37 m2 | Parter

  • cena: 244 055 zł
  • 4 943 za m2
Image things

Rzeszów, podkarpackie

6 000 zł | Działka | 0.002 ha.

  • cena: 6 000 zł
Image things

Rzeszów, podkarpackie

504 480 zł | Dom | 165,47 m2

  • cena: 504 480 zł
  • 3 049 za m2