Kraków, Grzegórzki

570 000 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 83,76 m2 | 3 piętro

- 38 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 570 000 zł
 • Miasto: Kraków
 • Powierzchnia: 83,76 m2
 • Województwo: małopolskie
 • Cena za m2: 6 805 zł
 • Ulica: Rzeźnicza 2
 • Liczba pokoi: 4
 • Piętro: 3
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 57 000 zł
 • Numer oferty: 109682X256875247
 • Termin wpłaty wadium: 2021-06-17 - Co to znaczy?

Opis

Prezydent Miasta Krakowa

ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 12 o powierzchni użytkowej 83,76 m2, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Rzeźniczej Nr 2 wraz z udziałem wynoszącym 19/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka 78/1 o powierzchni 0,1212 ha, położona w obrębie 17 jednostka ewidencyjna Śródmieście, objęta KW XXXX/XXXXXXXX/X.

Cena wywoławcza wynosi: 570 000,00 zł

Wadium wynosi: 57 000,00 zł

Kamienica Nr 2 przy ul. Rzeźniczej jest narożnym budynkiem z ul. Grzegórzecką, o pięciu kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczonym, wzniesionym w technologii tradycyjnej ok. 1955 r. stan techniczny budynku jest przeciętny. Nieruchomość figuruje w gminnej ewidencji zabytków i zgodnie z przepisami Ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 282 ze zm.) podlega ochronie konserwatorskiej w zapisach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon Alei Ignacego Daszyńskiego” (przyjętego uchwałą nr CXIV/3010/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 24.10.2018 г.). Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi z oryginalnego wyposażenia w mieszkaniu nr 12 zachowała się tylko stolarka drzwi wejściowych z klatki schodowej oraz parkiety w pokojach i większej części hallu. Pozostałe elementy wyposażenia są wtórne, współczesne i bez wartości zabytkowych (stolarka okienna z РСѴ; stolarka wszystkich drzwi wewnętrznych; posadzki i ściany w kuchni, łazience, WC oraz posadzka w prowadzącej do nich odnodze hallu wyłożone współczesnymi płytkami ceramicznymi; ściany w korytarzu częściowo zakryte szafą wnękową oraz zaaranżowane regipsowymi i drewnianymi półkami; sufity w korytarzu, kuchni i pomieszczeniach sanitarnych podwieszane). Ze względu na ochronę konserwatorską budynku, oryginalna stolarka drzwi wejściowych z klatki schodowej, przynależna do przestrzeni wspólnych, winna zostać zachowana i poddana renowacji. Ze stanowiska konserwatorskiego wymiana stolarki drzwi wejściowych jest możliwa w wypadku udokumentowanego złego stanu zachowania, na nową, drewnianą, wiernie odtwarzającą stolarkę oryginalną pod względem wymiarów, konstrukcji (5 poziomych płycin prostokątnych), proporcji szerokości ramy do wymiaru płycin oraz profili wokół nich. Wewnątrz lokalu mieszkalnego zaleca się zachowanie oryginalnych parkietów w pokojach oraz części hallu wejściowego (klepkowe, układane w jodełkę, lakierowane), poddanie ich renowacji (cyklinowanie i lakierowanie lub olejowanie), a w wypadku udokumentowanego złego stanu zachowania przełożenie z uzupełnieniami lub wymianę na nowy, analogiczny.

Lokal Nr 12 położony jest na trzecim piętrze budynku. Lokal składa się z czterech pokoi, łazienki, holu, pomieszczenia wc i jasnej kuchni. Dwa pokoje mają wystawę zachodnią, jeden pokój narożny zachodnio – północną, czwarty pokój i kuchnia północną. Stolarka okienna jest plastikowa w kolorze białym. Stolarka drzwi wejściowych i wewnętrznych jest drewniana, drzwi jednoskrzydłowe, płytowe. Na podłogach w holu i pokojach położony jest drewniany parkiet, w łazience, pomieszczeniu wc i kuchni płytki ceramiczne. Ściany pomieszczeń są tynkowane i malowane farbą emulsyjną, w pokojach częściowo obłożone tapetami, w kuchni, łazience i wc na ścianach jest terakota. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną 1-fazową, wodno – kanalizacyjną, gazową. Zgodnie z treścią protokołu z przeglądu kominiarskiego kratki wentylacyjne pomieszczenia wc, łazienki i kuchni podłączone są do drożnych przewodów kominowych wentylacyjnych. Piecyk gazowy zamontowany w łazience podłączony jest do drożnego przewodu kominowego spalinowego, wentylacja kuchni w 50 % przysłonięta jest zabudowa podwieszaną sufitu. W dniu kontroli tj. 22.05.2020 r. przepływ powietrza w przewodach kominowych był prawidłowy. Lokal wyposażony jest w instalacje centralnego ogrzewania zasilanego z sieci miejskiej. Lokal wymaga przeprowadzenia remontu. Lokal wolny jest od obciążeń. W dziale III księgi wieczystej XXXX/XXXXXXXX/X ujawniono wpis „Zarząd budynkiem mieszkalnym sprawować będzie dotychczasowa administracja z uwzględnieniem przepisów rozdziału 4 ustawy o własności lokali”, dział IV księgi wieczystej nie zawiera wpisów.Przetargi na sprzedaż wymienionych wyżej nieruchomości odbędą się w budynku Urzędu Miasta Krakowa w dniu 22 czerwca 2021 r. w Sali Obrad im. F. Maryewskiego, Rynek Podgórski 1.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości wyłącznie przelewem na rachunek depozytowy Urzędu Miasta Krakowa Wydziału Finansowego pl. Wszystkich Świętych 3-4, prowadzony w Banku PKO BP SA Nr 02 1020 2892 0000 5702 0590 1071, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 17 czerwca 2021 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Miasta Krakowa, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Krakowa.

Historyczne ceny

Image things

Kraków, Podgórze Duchackie

222 700 zł | Mieszkanie | 36,00 m2 | 4 piętro

 • cena: 222 700 zł
 • 6 186 za m2
Image things

Kraków, Dębniki

420 750 zł | Działka | 0.2448 ha.

 • cena: 420 750 zł
Image things

Kraków, Krowodrza

27 600 zł | Garaż | 12,00 m2

 • cena: 27 600 zł
 • 2 300 za m2