Kornica, świętokrzyskie

75 700 zł | Działka | 0.2 ha.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 75 700 zł
 • Miasto: Kornica
 • Powierzchnia: 0.2 ha
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Liczba działek: 1
 • Numery działek:
 • Cena za m2: 38 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 8 000 zł
 • Numer oferty: 109639X256774541
 • Termin wpłaty wadium: 2021-06-03 - Co to znaczy?

Opis

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie działając na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Końskich Nr XII/67/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r.
ogłasza pierwszyprzetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonych na terenach przemysłowych stanowiących własność Gminy Końskie.
Do sprzedaży zostały przeznaczone następujące niezabudowane nieruchomości:

Nr działki 1285

Kornica
Dla wszystkich w/w działek Sąd Rejonowy w Końskich Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości odbędzie się dnia 9 czerwca 2021 rokuo
godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, przy ul. Partyzantów 1, pokój nr 18

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. wpłacenie wadium, wpłaty wadium należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Końskie nr 40 1240 4416 1111 0000 4953 6333 do dnia 3 czerwca 2021 roku, przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto urzędu. Wadium ma być wniesione w pieniądzu (PLN),

Image things

Kornica, świętokrzyskie

184 648 zł | Obiekt | 1,00 m2

 • cena: 184 648 zł
 • 184 648 za m2