Police, zachodniopomorskie

216 900 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 47,07 m2 | 4 piętro

- 25 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 216 900 zł
 • Miasto: Police
 • Powierzchnia: 47,07 m2
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Cena za m2: 4 608 zł
 • Ulica: 26 Kwietnia 24
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 4
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 21 690 zł
 • Numer oferty: 108893X255027409
 • Termin wpłaty wadium: 2021-05-10 - Co to znaczy?

Opis

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach ul. Stefana Roweckiego 42 ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego.

Przetargiem objęty jest lokal mieszkalny nr 15 położony w Policach przy ul. 26 Kwietnia 24 (IV piętro), o powierzchni użytkowej 47,07 m2, składający się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc .

Cena wywoławcza wynosi 216.900,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 11.05.2021 r. o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” w Policach przy ul. Roweckiego 42 .

Mieszkanie można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z działem administracji (nr tel. 91 42 44 538).

Przystępujący do przetargu ma obowiązek wpłacić wadium w wysokości 21.690,00 zł na konto: Bank PEKAO SA I O/Police 69 1240 3943 1111 0000 4132 3241 z dopiskiem „wadium przetarg ul. 26 Kwietnia 24/15 w Policach”.
Za datę zapłaty wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielni do dnia 10.05.2021 r.

Stawający do przetargu ma obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetwarzania danych osobowych, druk oświadczenia dostępny na stronie internetowej Spółdzielni https://sm-chemik.pl/druki-do-pobrania/.

Osoby zainteresowane powinny zapoznać się z Regulaminem przetargu dostępnym na stronie internetowej Spółdzielni https://sm-chemik.pl/regulaminy/.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Historyczne ceny

Image things

Police, zachodniopomorskie

99 000 zł | Działka | 0.1442 ha.

 • cena: 99 000 zł
Image things

Police, zachodniopomorskie

99 000 zł | Działka | 0.1441 ha.

 • cena: 99 000 zł
Image things

Police, zachodniopomorskie

99 000 zł | Działka | 0.1441 ha.

 • cena: 99 000 zł