Rudziska, warmińsko-mazurskie

20 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W GDAŃSKU
UL. DYREKCYJNA 2-4, 80-852 GDAŃSK OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE:

nieruchomości położonej w Rudziskach, gm. Biskupiec, pow. olsztyńskim, woj. warmińsko mazurskim, na którą składa się prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 252/4 o powierzchni 0,3877 ha, obręb Rudziska wraz z prawem własności znajdujących się na niej zabudowań w postaci dróg kołowych brukowanych oraz placu przytorowego utwardzonego nawierzchnią betonową

Podczas sprzedaży zostanie ustanowione prawo służebności przejazdu i przechodu przez działkę nr 252/3, obręb Rudziska na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 252/4, obręb Rudziska za cenę 1.555,00 zł netto + należny podatek VAT.
Nieruchomość nie jest obciążona umową najmu/dzierżawy.

Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Biskupcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych KW nr XXXX/XXXXXXXX/X. Dział III i IV wolny od wpisów.
Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z Ogłaszającym.

Cena wywoławcza nieruchomości: 20.000,00 zł netto Wadium: 2.000,00 zł

Postąpienie: 200,00 zł Skutki podatkowe sprzedaży zostaną określone przez PKP S.A. zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
Przetarg (otwarcie ofert) odbędzie się w dniu 28.05.2021 r. o godz. 12:00, w siedzibie Ogłaszającego, pokój nr 226. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: - wpłata wadium na konto wskazane w Regulaminie przetargowym z podaniem nr postępowania: 1002/KNOR62/2021 w terminie do dnia 21.05.2021 r.

Image things

Jelonki, Bemowo

55 950 zł | Działka | 0.1511 ha.

  • cena: 55 950 zł
Image things

Adamowo, warmińsko-mazurskie

609 947 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 609 947 zł
  • 609 947 za m2
Image things

Ługwałd, warmińsko-mazurskie

84 030 zł | Działka | 0.1743 ha.

  • cena: 84 030 zł