Przylaski, lubuskie

55 000 zł | Dom | 91,05 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Syndyk masy upadłości xx -osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (V GUp 181/19) zaprasza do składania ofert dla własności nieruchomości gruntowej rolnej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w gminie Pacyna w miejscowości Przylaski.

Nieruchomość stanowi działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 85/1 o powierzchni 0,6222 ha (w tym: grunty rolne zabudowane Br-RIVa – 0,1886 ha, grunty orne RIIIb – 0,4177 ha, grunty orne RIVa – 0,0159 ha), zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni 91,05 m2 oraz dwoma budynkami gospodarczymi o powierzchni 94 m2 i 282 m2.
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Gostyninie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Numer KW dostępny jest w biurze syndyka.

Cena wywoławcza sprzedaży wynosi 55.000,00 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych). Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w wysokości 5.500,00 zł (pięć tysięcy pięćset złotych) na rachunek bankowy masy upadłości.


Oferty sporządzone zgodnie z warunkami konkursu należy składać osobiście w biurze syndyka, w Płocku, przy ul. Obejście 22B lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka (decyduje data wpływu oferty), najpóźniej do dnia 7 maja 2021 r. do godz. 12:00 Oferta złożona po terminie nie podlega rozpoznaniu.
Warunki konkursu, opis i oszacowanie przedmiotu konkursu są dostępne w biurze syndyka w Płocku po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr. 502-054-284 Możliwe jest uzyskanie w/w dokumentów w formie elektronicznej po uprzednim kontakcie telefonicznym lub przez e-mail kancelaria.robertkaminski @ gmail.com
ZAPOZNANIE SIĘ Z WARUNKAMI KONKURSU JEST OBOWIĄZKOWE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO NIEGO.
Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w biurze syndyka w Płocku, ul. Obejście 22B, w dniu 12 maja 2021 r. o godz. 12:00.

Image things

Kożuchów, lubuskie

187 196 zł | Działka | 1.1695 ha.

  • cena: 187 196 zł
Image things

Lubrza, lubuskie

48 792 zł | Działka | 0.0782 ha.

  • cena: 48 792 zł
Image things

Żary, lubuskie

50 250 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 30,70 m2 | 2 piętro

  • cena: 50 250 zł
  • 1 637 za m2