Piła, wielkopolskie

118 400 zł | Działka | 0.0717 ha.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 118 400 zł
 • Miasto: Piła
 • Powierzchnia: 0.0717 ha
 • Województwo: wielkopolskie
 • Liczba działek: 1
 • Numery działek: 301901_1.0004.260/2,
 • Cena za m2: 165 zł
 • Ulica: Brukowa
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 23 680 zł
 • Numer oferty: 108568X254266259
 • Termin wpłaty wadium: 2021-05-17 - Co to znaczy?

Opis

PREZYDENT MIASTA PIŁY
ogłasza
pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Brukowej w Pile
Przedmiotem pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych są następujące nieruchomości:


Piła,
ul. Brukowa
księga wieczysta
XXXX/XXXXXXXX/X
działka nr 260/2 (obręb 4)
powierzchnia działki:
0,0717 ha

nieruchomość gruntowa niezabudowana, kształt działki regularny zbliżony do prostokąta, teren płaski,
na działce występują pojedyncze samosiejki i krzewy
brak planu miejscowego,
zagospodarowanie na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu2
zgodnie z ewidencją gruntów działka stanowi użytek ŁV– łąki trwałe
działka nie znajduje się na wyznaczonym obszarze rewitalizacji oraz nie znajduje się na wyznaczonym
obszarze zdegradowanym3


PRZETARGI ODBĘDĄ SIĘ 21 MAJA 2021 R. OD GODZ. 900
W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA PIŁY - PLAC STASZICA 10, 64-920 PIŁA - W SALI 229 B, II PIĘTRO
(odrębnie na każdą nieruchomość wg kolejności podanej w tabeli powyżej)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu (PLN) w wysokości 20 % ceny wywoławczej każdej nieruchomości (kolumna 6 tabeli
powyżej) na konto Gminy Piła – PKO BP S.A. Nr 02 1020 4027 0000 1702 1119 3366 najpóźniej do dnia 17 maja 2021 r. W tytule wpłaty wadium należy podać
nr działki, której wpłata wadium dotyczy, położenie działki oraz imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby zamierzającej nabyć daną działkę. Datą wniesienia
wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Piła.

Image things

Piła, wielkopolskie

275 800 zł | Działka | 0.281 ha.

 • cena: 275 800 zł
Image things

Piła, wielkopolskie

191 100 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 62,14 m2 | 2 piętro

 • cena: 191 100 zł
 • 3 075 za m2
Image things

Piła, wielkopolskie

400 000 zł | Działka | 0.2195 ha.

 • cena: 400 000 zł