Kraków, Mistrzejowice

194 792 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 38,73 m2 | Parter

- 43 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis


Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie

Iwona Olchawa

Kancelaria Komornicza, Makuszyńskiego 4, Kraków, 31-752 Kraków

tel. 126807580 / fax. 126807580

Sygnatura: Km 839/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie Iwona Olchawa na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-06-2021 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie z siedzibą przy Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pokój C-112, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy os. Bahaterów Września 5/16, 31-620 Kraków , dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa- Podgórza IV Wydział ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 16 położonego w Krakowie os. Bohaterów Września 5 stanowiącego zasób mieszkaniowy Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ z/s
w Krakowie. Lokal posiada urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza w Krakowie
IV Wydział Ksiąg Wieczystych o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Szacowany lokal o powierzchni użytkowej 38,73 mkw położony jest na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wybudowanym w 1976 r. w technologii prefabrykowanej ( tzw. wielka płyta)
Budynek składa się z kondygnacji podziemnej, gdzie znajdują sie komórki lokatorski oraz z pięciu kondygnacji nadziemnych z lokalami mieszkalnymi. Budynek ocieplony oraz otynkowany barwionym tynkiem zewnętrznym. Do lokalu przynależy komórka lokatorska o pow. 2,95 m.kw.
Lokal mieszkalny nr 16 składa się dwóch pokoi, kuchni, łazienki, i przedpokoju. Mieszkanie posiada
dostęp do balkonu o pow. ok. 3 m.kw. Ekspozycja okien południowa i północna. Standard wykończenia
lokalu jest podstawowy, lokal wymaga remontu, modernizacji. Stolarka okienna drewniana, o wysokim
stopniu zużycia. Drzwi wewnętrzne płycinowe starego typu. Okładziny wewnętrzne ścian w zależności
od pomieszczenia stanowi tapeta, tynk cementowo wapienny z powłoką malarską, płytki pcv, lamperia
olejna. Wykończenie podłóg to płytki pcv, lastryko. Łazienka wyposażona w wannę, muszlę sedesową
i umywalkę, grzejniki w lokalu żeliwne.
Lokal wyposażony w instalacje: elektryczną, zimnej wody, kanalizacyjną , centralnego ogrzewania , posiada także dostęp do sieci gazowej , jednak nie jest do niej podłączony .Ogrzewanie centralne z sieci
miejskiej. Ciepła woda uzyskiwana jest z bojlera elektrycznego.

Suma oszacowania wynosi 259 723,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 194 792,25 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 972,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce 52861900060030032580610001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

Data oględzin Godziny oględzin
16.06.2021 13:00 - 14:00
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Iwona OlchawaHistoryczne ceny

Image things

Kraków, Krowodrza

28 320 zł | Garaż | 12,29 m2

  • cena: 28 320 zł
  • 2 304 za m2
Image things

Kraków, Stare Miasto

310 000 zł | Lokal Użytkowy | 43,70 m2

  • cena: 310 000 zł
  • 7 094 za m2
Image things

Kraków, Krowodrza

28 080 zł | Garaż | 12,18 m2

  • cena: 28 080 zł
  • 2 305 za m2