Łagów, świętokrzyskie

52 029 zł | Działka | 0.0916 ha.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 52 029 zł
 • Miasto: Łagów
 • Powierzchnia: 0.0916 ha
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Liczba działek: 1
 • Numery działek: 260407_2.0001.35/3,
 • Cena za m2: 57 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 5 203 zł
 • Numer oferty: 107644X252102251
 • Termin wpłaty wadium: 2021-05-14 - Co to znaczy?

Opis

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / t. j. Dz. U z 2020r. poz. 1990/, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / t. j. Dz. U z 2014r. poz. 1490/ oraz uchwał Rady Miejskiej w Łagowie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Łagów,
ogłaszam VI przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych
nieruchomości:

Obręb Łagów – działki:

35/3 - powierzchnia 916m2

Wymienione działki gruntu ujawnione są w księdze wieczystej nr kw XXXX/XXXXXXXX/X. Są to działki niezabudowane, sąsiedztwo stanowi zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa. W pobliżu obiekty użyteczności publicznej ti: Gminny Zespół Szkół, Przedszkole, Stadion Sportowy. Dojazd drogą gminną o nawierzchni asfaltowej (ulica Zapłotnia), a następnie działką nr 35/1 - wydzieloną pod drogę wewnętrzną. Gmina rozpoczęła prace budowlane związane z uzbrojeniem wymienionych nieruchomości.. Dla tego terenu brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przeznaczone do sprzedaży działki gruntu znajdują się na terenach zabudowy mieszkaniowej, oznaczonych w Studium symbolem MN.


Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 20 maja 2021r. o godzinie 1200 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Łagowie przy
ulicy Rynek 62 - I piętro sala konferencyjna.


Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, nie później niż do dnia 14 maja 2021 r. Wpłaty wadium należy dokonać w pieniądzu na konto: BS Ostrowiec Świętokrzyski O/Łagów Nr 45850700042006600000680002. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.

Image things

Końskie, świętokrzyskie

88 146 zł | Działka | 0.1763 ha.

 • cena: 88 146 zł
Image things

Nieświń, świętokrzyskie

1 410 zł | Działka | 0.01 ha.

 • cena: 1 410 zł
Image things

Leszcze, świętokrzyskie

54 600 zł | Działka | 0.1648 ha.

 • cena: 54 600 zł