Łódź, Bałuty

260 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 52,91 m2 | Parter

- 18 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 260 000 zł
 • Miasto: Łódź
 • Powierzchnia: 52,91 m2
 • Województwo: łódzkie
 • Cena za m2: 4 914 zł
 • Ulica: Polna 27
 • Liczba pokoi: 3
 • Piętro: parter
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 26 000 zł
 • Numer oferty: 107626X252060095
 • Termin wpłaty wadium: 2021-04-29 - Co to znaczy?

Opis

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierska" w Łodzi ogłasza ustny przetarg:
na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności do lokalu mieszkalnego nr 18 przy ul. Polnej 27 w bloku
nr 31 o pow. użytkowej 52,91 m2 składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju
usytuowanego na parterze budynku bez balkonu, wyposażonego w instalację: elektryczną, gazową,
kanalizacyjną, wodociągową - wody zimnej i ciepłej oraz centralnego ogrzewania z sieci miejskiej.

Cena wywoławcza 260.000,00 zł, wadium 26.000,00 zł.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Pojezierska" w Łodzi przy ul. Sierakowskiego 65A umożliwia obejrzenie lokali
w dniach 19-23.04 br. po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem 42 651-14-07 wew. 25.
Przetarg odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2021 r. (czwartek) o godz. 10:30 w siedzibie Spółdzielni
Mieszkaniowej ,,Pojezierska" w Łodzi przy ul. Sierakowskiego 65A, pok. nr 6.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium. Wadium należy wpłacać w kasie Spółdzielni
najpóźniej w dniu przetargu tj. 29 kwietnia br. do godz. 10:20 lub przelewem na rachunek bankowy SM „Pojezierska" PKO BP S.A. 63 1020 3378 0000 1602 0285 5732 najpóźniej do 28 kwietnia br. do godz. 12:00.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg ulega zaliczeniu na poczet wylicytowanej kwoty.
Wadium ulega przepadkowi w razie rezygnacji z ubiegania się o ustanowienie prawa do lokalu lub uchylania
się oferenta, który wygrał przetarg od wpłacenia wylicytowanej kwoty.
Wadium wpłacone przez innego uczestnika przetargu po zakończeniu licytacji podlega zwrotowi.

Przetarg w wymienionym wyżej terminie jest ważny, jeśli przystąpi do niego przynajmniej dwóch
uczestników. Wysokość postąpienia 1.000,00 zł.

Koszty związane z ustaleniem odrębnej własności lokalu (koszty aktu notarialnego i założenia księgi
wieczystej) obciążają w całości osobę wygrywającą przetarg.
Pełna wartość wylicytowanego wkładu powinna być wpłacona w całości na konto Spółdzielni w ciągu 30 dni od daty przetargu.

Czynsz naliczany jest od pierwszego dnia postawienia lokalu do dyspozycji, czyli dnia następnego po wygraniu przetargu.

Zarząd Spółdzielni zastrzega możliwość odwołania przetargu bez podawania przyczyny.
Bliższych informacji można zasięgnąć pod numerem telefonu 42 651-23-75 wew. 15.

Historyczne ceny

Image things

Łódź, Bałuty

170 000 zł | Działka | 0.1068 ha.

 • cena: 170 000 zł
Image things

Łódź, łódzkie

589 000 zł | Działka | 0.2313 ha.

 • cena: 589 000 zł
Image things

Łódź, Widzew

140 250 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 44,17 m2 | 4 piętro

 • cena: 140 250 zł
 • 3 175 za m2