Koszalin, zachodniopomorskie

115 607 zł | Dom | 125,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie

Marek Lenz

Kancelaria Komornicza, ul. Piłsudskiego 56, Koszalin, 75-525 Koszalin

tel. 539-909-450 / fax.

Sygnatura: Km 65/20

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Marek Lenz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-05-2021 o godz. 14:15 pod adresem: Sąd Rejonowy w Koszalinie I Wydział Cywilny, ul. Andersa Władysława 17, 75-012 Koszalin, pokój 2 A, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx , położonej przy Świerkowa 21 A, 75-644 Koszalin , dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
działki gruntu nr 359/3, 359/4 o łącznej pow. 769 m2 zabudowane budynkiem mieszkalnym wolnostojącym o pow. użytkowej 125,00 m2 dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, położonym w zabudowie wolnostojącej. Do budynku przylega otwarta, parterowa dobudówka o funkcji gospodarczej. Na parterze znajdują się trzy pomieszczenia magazynowe. Na piętrze zlokalizowane jest mieszkanie składające się z pokoju dziennego z kominkiem, pokoju sypialnego, kuchni, łazienki z wc, ogrzewanie podłogowe. Budynek zaopatrywany jest w energię elektryczną za pośrednictwem podlicznika podłączonego do instalacji elektrycznej doprowadzonej do budynku nr 21 położonego na sąsiedniej działce nr 68/1. Zaopatrzenie budynku w wodę ze studni głębinowej położonej na przedmiotowej działce za pośrednictwem hydroforni znajdującej się w budynku sąsiednim pod nr 21. Odprowadzanie ścieków z budynku odbywa się do zbiornika bezodpływowego znajdującego się na działce sąsiedniej nr 68/1. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej , służebność dojazdu z działki sąsiedniej.

Suma oszacowania wynosi 173 410,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 115 606,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 341,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻBNP 96 1600 1462 1815 9080 7000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Marek Lenz


Image things

Koszalin, zachodniopomorskie

17 700 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 17 700 000 zł
  • 17 700 000 za m2
Image things

Koszalin, zachodniopomorskie

1 025 194 zł | Działka | 1.0994 ha.

  • cena: 1 025 194 zł
Image things

Koszalin, zachodniopomorskie

351 000 zł | Lokal Użytkowy | 90,92 m2

  • cena: 351 000 zł
  • 3 861 za m2