Sędziszów, świętokrzyskie

320 196 zł | Dom | 160,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt V GUp 189/19 sprzeda nieruchomość gruntową, zabudowaną domem mieszkalnym położonej w Sędziszowie ul. Jaśminowa 17, dla której to nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta XXXX/XXXXXXXX/X.

Cena wywoławcza wynosi 320.196,00 złotych (trzysta dwadzieścia tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć zł). Sprzedaż nastąpi w formie pisemnego nieograniczonego przetargu ofertowego. Oferty powinny być składane w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie z dopiskiem: „Oferta przetargowa na zakup majątku w sprawie sygn. akt V GUp 189/19 – nie otwierać” na adres syndyka: Restrukturyzacja i Upadłość Szarek Wydro Sp. z o.o. w Mielcu (39-300) ul. Mickiewicza 52 w terminie do dnia 30 kwietnia 2021r. (o terminowym złożeniu oferty decyduje data dotarcia jej do adresata). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 32.000,00 zł (trzydzieści dwa tysięcy) na rachunek bankowy syndyka nr 06 1940 1076 3188 9072 0043 0000 - w terminie do dnia 30 kwietnia 2021r. (decyduje data uznania wpłaty na rachunku). Wyboru ofert dokona syndyk. Dokładne warunki sprzedaży określa Regulamin, przy czym Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia postępowania na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyn. Oferentowi w takim wypadku nie będzie przysługiwać żadne roszczenie z tego tytułu.

Szczegółowy Regulamin sprzedaży oraz Operat szacunkowy dostępne są na stronie internetowej syndyka www.szarekwydro.pl w zakładce „Ogłoszenia”.
Osoby zainteresowane zakupem proszone są o kontakt mailowy.

Image things

Łagów, świętokrzyskie

52 029 zł | Działka | 0.0916 ha.

  • cena: 52 029 zł
Image things

Kornica, świętokrzyskie

75 700 zł | Działka | 0.2 ha.

  • cena: 75 700 zł
Image things

Suchedniów, świętokrzyskie

8 234 550 zł | Obiekt | 8 919,40 m2

  • cena: 8 234 550 zł
  • 923 za m2