Piła, wielkopolskie

133 300 zł | Działka | 0.147 ha.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 133 300 zł
 • Miasto: Piła
 • Powierzchnia: 0.147 ha
 • Województwo: wielkopolskie
 • Liczba działek: 1
 • Numery działek: 301901_1.0013.460,
 • Cena za m2: 91 zł
 • Ulica: Gliniana
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 26 660 zł
 • Numer oferty: 106703X249898429
 • Termin wpłaty wadium: 2021-05-10 - Co to znaczy?

Opis

PREZYDENT MIASTA PIŁY
ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Glinianej w Pile
Przedmiotem pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych są następujące nieruchomości:

Piła,
ul. Gliniana


księga wieczysta XXXX/XXXXXXXX/X
działka nr 460 (obręb 36)
powierzchnia działki: 0,1470 ha


PRZETARGI ODBĘDĄ SIĘ 14 MAJA 2021 R. OD GODZ. 900
W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA PIŁY - PLAC STASZICA 10, 64-920 PIŁA - W SALI 229 B, II PIĘTRO
(odrębnie na każdą nieruchomość wg kolejności podanej w tabeli powyżej)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu (PLN) w wysokości 20% ceny wywoławczej każdej nieruchomości (kolumna 6 tabeli
powyżej) na konto Gminy Piła – PKO BP S.A. Nr 02 1020 4027 0000 1702 1119 3366 najpóźniej do dnia 10 maja 2021 r. W tytule wpłaty wadium należy podać
nr działki, której wpłata wadium dotyczy, położenie działki oraz imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby zamierzającej nabyć daną działkę. Datą wniesienia
wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Piła.

Image things

Piła, wielkopolskie

191 100 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 62,14 m2 | 2 piętro

 • cena: 191 100 zł
 • 3 075 za m2
Image things

Piła, wielkopolskie

120 525 zł | Działka | 0.098 ha.

 • cena: 120 525 zł
Image things

Piła, wielkopolskie

275 800 zł | Działka | 0.281 ha.

 • cena: 275 800 zł