Nowa Sól, lubuskie

59 000 zł | Działka | 0.0802 ha.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 59 000 zł
 • Miasto: Nowa Sól
 • Powierzchnia: 0.0802 ha
 • Województwo: lubuskie
 • Liczba działek: 1
 • Numery działek: 080401_1.0005-5.1140/28,
 • Cena za m2: 74 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 6 000 zł
 • Numer oferty: 105461X246989665
 • Termin wpłaty wadium: 2021-04-30 - Co to znaczy?

Opis

PREZYDENT MIASTA NOWA SÓL

ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych
położonych w obrębie 4 i 5 miasta Nowa Sól,

stanowiących własność Gminy Nowa Sól – Miasto

działka nr 1140/28
Przetarg odbędzie się w dniu 6 maja 2021r. o godzinie 1000 w sali konferencyjnej na II piętrze w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Piłsudskiego 12 w Nowej Soli (wejście od ulicy Szkolnej).

Wadium, w pieniądzu,należy wnieść najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2021r. na konto nr 71 1020 5402 0000 0802 0365 8879 Gminy Nowa Sól – Miasto, PKO Bank Polski S.A. Datą dokonania wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Osoby, które chcą brać udział w przetargu na więcej niż jedną nieruchomość muszą wpłacić wadium na każdą nieruchomość oddzielnie. W tytule wpłaty należy wpisać, że dotyczy ona wadium, podać numery działek, a takżew przypadku osób fizycznych - imię i nazwisko osoby lub osób wnoszących wadium (małżonków, bądźinnych osób, które wspólnie planują nabycie nieruchomości), a w przypadku osób prawnych - nazwę i siedzibę.Osoby posiadające odrębne majątki muszą na przetarg stawić się razem lub udzielić stosownego pełnomocnictwa.

Image things

Nowa Sól, lubuskie

853 350 zł | Obiekt | 1,00 m2

 • cena: 853 350 zł
 • 853 350 za m2
Image things

Nowa Sól, lubuskie

3 950 000 zł | Działka | 7.3356 ha.

 • cena: 3 950 000 zł