Suwałki, podlaskie

211 867 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 58,20 m2 | 3 piętro

- 34 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach

Paweł Wasilewski

Kancelaria Komornicza, Sejneńska 51/4, Suwałki, 16-400 Suwałki

tel. 87 562 60 53 / fax. 87 562 60 53

Sygnatura: Km 524/20

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Paweł Wasilewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-05-2021 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach z siedzibą przy Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki, odbędzie się druga licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: xx , położonego przy ul. Janusza Korczaka 10/18, 16-400 Suwałki , dla którego Sąd Rejonowy w Suwałkach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego przysługującexxxj.Mieszkanie o pow.58,20m2, usytuowane jest na III piętrze, składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki,WC, przedpokoju oraz pomieszczenia przynależnego - piwnicy.

Suma oszacowania wynosi 317 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 211 866,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 780,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Suwałkach Centrala 80 9359 0002 0028 9450 2000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

Data oględzin Godziny oględzin
13.05.2021 10:30 - 10:40
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Paweł Wasilewski


Historyczne ceny

Image things

Suwałki, podlaskie

162 300 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 59,74 m2 | 1 piętro

  • cena: 162 300 zł
  • 2 717 za m2
Image things

Suwałki, podlaskie

852 000 zł | Lokal Użytkowy | 1 027,79 m2

  • cena: 852 000 zł
  • 829 za m2
Image things

Suwałki, podlaskie

585 600 zł | Działka | 0.6857 ha.

  • cena: 585 600 zł