Starachowice, świętokrzyskie

55 000 zł | Mieszkanie | 20,00 m2

- 30 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Prezydent Miasta Starachowice ogłosił pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni użytkowej 20,00 m2, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Warszawskiej nr 5 w Starachowicach, usytuowanym na nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0002 jako działka nr 43/10 o powierzchni 0,1823ha, dla której Sąd Rejonowy w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą Nr XXXX/XXXXXXXX/X.

Cena wywoławcza brutto do pierwszego przetargu wynosi 55 000,00 zł.

Pierwszy przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45 w sali 130 dnia 14.04.2021 r., o godz. 10.00.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 5 500,00 zł najpóźniej do dnia 08.04.2021 r.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z ich szczegółowymi warunkami zawartymi w pełnym ogłoszeniu o przetargu stanowiącym załącznik Nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 119/2021 PREZYDENTA MIASTA STARACHOWICE z dnia 08.03.2021 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym usytuowanym przy ul. Warszawskiej nr 5 w Starachowicach wraz z udziałem w gruncie

Historyczne ceny

Image things

Starachowice, świętokrzyskie

254 667 zł | Dom | 118,70 m2

  • cena: 254 667 zł
  • 2 145 za m2
Image things

Starachowice, świętokrzyskie

60 000 zł | Lokal Użytkowy | 20,66 m2

  • cena: 60 000 zł
  • 2 904 za m2
Image things

Starachowice, świętokrzyskie

332 100 zł | Działka | 0.1604 ha.

  • cena: 332 100 zł