Łódź, Polesie

140 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 27,01 m2 | Parter

- 25 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 140 000 zł
 • Miasto: Łódź
 • Powierzchnia: 27,01 m2
 • Województwo: łódzkie
 • Cena za m2: 5 183 zł
 • Ulica: Krzemieniecka 18
 • Liczba pokoi: 1
 • Piętro: parter
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 14 000 zł
 • Numer oferty: 100849X236188361
 • Termin wpłaty wadium: 2021-05-12 - Co to znaczy?

Opis

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza aukcję na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, przysługującego Miastu Łódź, znajdującego się w budynku położonym w Łodzi przy ulicy:


Krzemieniecka 18
lokal mieszkalny nr 24

Aukcja odbędzie się w dniu 20 maja 2021 roku o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź ul. Piotrkowska 104, Duża Sala Obrad.

Wyżej opisana koperta z dokumentami powinna być przesłana za pośrednictwem poczty na adres Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926  Łódź,
lub złożona w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu Miasta Łodzi w lokalizacji Łódź, ul. Piotrkowska 110, w terminie
do dnia 12 maja 2021 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Historyczne ceny

Image things

Łódź, Górna

170 000 zł | Dom | 71,44 m2

 • cena: 170 000 zł
 • 2 380 za m2
Image things

Łódź, Polesie

60 000 zł | Lokal Użytkowy | Kawalerka | 18,77 m2 | 3 piętro

 • cena: 60 000 zł
 • 3 197 za m2
Image things

Łódź, Górna

656 000 zł | Obiekt | 145,08 m2

 • cena: 656 000 zł
 • 4 522 za m2