Międzyrzecz, lubuskie

289 000 zł | Obiekt | 1 262,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 289 000 zł
 • Miasto: Międzyrzecz
 • Powierzchnia: 1 262,00 m2
 • Województwo: lubuskie
 • Cena za m2: 229 zł
 • Ulica: Poznańska
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 30 000 zł
 • Numer oferty: 100597X235598177
 • Termin wpłaty wadium: 2021-04-19 - Co to znaczy?

Opis

REGULAMIN PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
§ 1
1. Niniejszy Regulamin sprzedaży określa warunki sprzedaży, w szczególności , przedmiot sprzedaży, czas i miejsce sprzedaży oraz minimalną cenę nabycia składników
majątkowych należących w udziale po ½ do xx i xx w upadłości jako osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
zamieszkałych w Zielonej Górze - Nowy Kisielin ul. Źródlana 17,
2. Sprzedaż prowadzona jest w oparciu o przepisy ustawy prawo upadłościowe, przepisy kodeksu cywilnego oraz warunków sprzedaży określonych w postanowieniu Sędziego
Komisarza z dnia 03.12.2020 r.
§ 2
1. Przedmiotem sprzedaży będzie:
- Nieruchomość położona w Międzyrzeczu przy ul. Poznańskiej, składająca się z działki nr 83/16 i 83/29, objętej księgą wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X prowadzoną
przez Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu
- Nieruchomość położona w Międzyrzeczu przy ul. Poznańskiej, składająca się z działki nr 83/17 objętej księgą wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X prowadzoną przez Sąd
Rejonowy w Międzyrzeczu.
- Nieruchomość położona w Międzyrzeczu przy ul. Poznańskiej, składająca się z działki nr 83/30 objętej księgą wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X prowadzoną przez
Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu
2. Łączna powierzchnia gruntów wyżej opisanych nieruchomości wynosi 1474 m ² w tym część zabudowana budynkiem magazynowym wynosi 1262 m ²
§ 3
1. Cena wywoławcza nabycia opisanych w § 2 składników majątkowych wynosi 289.000,00 zł. słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100.
(wartość oszacowania)

§ 4
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 21 kwietnia 2021 r.. o godzinie 11°° w Kancelarii Syndyka w Zielonej Górze przy ul. Boh. Westerplatte 9/203.

§ 5
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest;
1. Złożenie do dnia 19 kwietnia 2021 r. w zapieczętowanej kopercie pisemnej oferty spełniającej warunki określone w § 6 Regulaminu z napisem „xx
xx w upadłości – Przetarg” na adres; Kancelaria Syndyka Adam Bernacki , 65-034 Zielona Góra ul. Bohaterów Westerplatte 9/203.
2. Wpłacenie do dnia 19 kwietnia 2021 r. wadium w wysokości 30.000,00 zł na rachunek masy upadłości : Nr rachunku – 58 1090 1535 0000 0001 4203 7928

Image things

Międzyrzecz, lubuskie

94 500 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 73,40 m2 | 1 piętro

 • cena: 94 500 zł
 • 1 287 za m2