Nysa, opolskie

205 500 zł | Mieszkanie | 48,81 m2

- 12 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 205 500 zł
 • Miasto: Nysa
 • Powierzchnia: 48,81 m2
 • Województwo: opolskie
 • Cena za m2: 4 210 zł
 • Ulica: Korczaka 21
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 20 000 zł
 • Numer oferty: 100139X234525541
 • Termin wpłaty wadium: 2021-04-07 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk w postępowaniu prowadzonym pod sygn. V GUp 120/20 of, oferuje do sprzedaży, w formie przetargu pisemnego:

1. lokal mieszkalny położony w Nysie przy ul. Korczaka 21, województwo opolskie, o powierzchni użytkowej 48,81 mkw dla którego to lokalu Sąd Rejonowy w Nysie prowadzi księgę wieczystą nr OP1N/072380/6 wraz z udziałem w 1504/100000 części w nieruchomości wspólnej obejmującej działki nr 7/5, 34/13, 34/11 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, za cenę nie niższą od ceny oszacowania wynoszącej 205.500 złotych.

Syndyk informuje, że przedmiotowy lokal obciążony jest prawem służebności osobistej mieszkania.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1. złożenie oferty (w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – OFERTA V GUp 120/20 of”) przesłanej za pomocą operatora Poczta Polska (decyduje data wpływu oferty do kancelarii) w terminie do dnia 7 kwietnia 2021 roku godz. 13:00 na adres: Kancelaria Syndyka Mariusz Jedynak, ul. Bohaterów Warszawy 1/Ip, 48-300 Nysa, oraz

2. wpłata wadium w wysokości 20.000,00 złotych na rachunek masy upadłości: Santander Bank S.A. 62 1090 2167 0000 0001 3071 6990.

Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz regulamin przetargu można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 784 490 049 lub mailowo: [email protected]

Dodatkowe informacje opublikowane zostaną na stronie internetowej www.syndyk-online.com

Historyczne ceny

Image things

Nysa, opolskie

183 500 zł | Mieszkanie | 61,90 m2

 • cena: 183 500 zł
 • 2 964 za m2
Image things

Nysa, opolskie

19 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

 • cena: 19 000 zł
 • 19 000 za m2