Tag

działki z przetargu

Przeglądasz

Jeśli na obszarze, na którym znajduje się twoja nieruchomość uchwalono nowy lub zmieniono istniejący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, może się to wiązać z koniecznością wniesienia opłaty planistycznej na rzecz gminy. Z naszego artykułu dowiesz się, kiedy powstaje taki obowiązek a w jakich sytuacjach możesz żądać od gminy odszkodowania.