Puszczykowo , Wielkopolskie

Mieszkanie | 328 500 zł | Mieszkanie | 94,81 m2

- 30 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Piotr Winter na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-04-2020 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z siedzibą przy Marcinkowskiego 32, 61-745 Poznań, pokój 8, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: xx położonego przy Tulipanowa 13/1, 62-040 Puszczykowo, dla którego SĄD REJONOWY POZNAŃ VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
lokal stanowiący odrębną nieruchomość wraz z udziałem związanym z własnością lokalu wynoszącym 9481/37924 części w KW XXXX/XXXXXXXX/X ( numer udziału w prawie 1) położony Puszczykowo, ul. Tulipanowa 13/1 posiadający założoną księgę wieczystą w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu o nr XXXX/XXXXXXXX/X o powierzchni 94,81 m2. Lokal położony w budynku jednorodzinnym dwulokalowym, funkcjonalnie stanowi jeden segment bliźniaka.Struktura pomieszczeń parter - salon z aneksem kuchennym z wyjściem na taras oraz z kominkiem pokój, łazienka z kabiną prysznicową , wc i korytarz; piętro- 3 pokoje , łazienka z wanną i wc i korytarz. Właścicielem w/w lokalu mieszkalnego jest Kamil Wrochna zam. Puszczykowo ul. Tulipanowa 13/1. Sprzedaż nieruchomości lokalowej nie będzie objęta podatkiem od towarów i usług. Oględziny nieruchomości wraz z komornikiem wyznaczone na dzień 15.04.2020r. godz. 12.00. termin oględzin może ulec zmianie. Informacja o zmianie terminu będzie dostępna na stronie internetowej Komornika

Suma oszacowania wynosi 438 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 328 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 43 800,00 zł. Rękojmia powinna być wpłacona na konto Komornika Sądowego: BZ WBK S.A. 40109027340000000102395771 najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. 40 1090 2734 0000 0001 0239 5771.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Puszczykowo , Wielkopolskie

659 123 zł | Dom | 532,10 m2

  • cena: 659 123 zł
  • 1 239 za m2