Szpęgawsk , Pomorskie

Mieszkanie | 31 000 zł | 35,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 31 000 zł
 • Miasto: Szpęgawsk
 • Powierzchnia: 35,00 m2
 • Województwo: Pomorskie
 • Cena za m2: 886 zł
 • Ulica: Starogardzka 10
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 3 100 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 39733X93054689
 • Termin wpłaty wadium: 2019-09-09 - Co to znaczy?

Opis

Przetarg ogłasza, organizuje i prowadzi Spółka Polskie Koleje Państwowe S.A. Oddział Gospodarowania
Nieruchomościami w Gdańsku przy ul. Dyrekcyjnej 2-4, 80-852 w Gdańsku.
Przetarg odbędzie się w dniu 12.09.2019 r. o godz. 10.30 w PKP S.A. Oddział Gospodarowania
Nieruchomościami, w Gdańsku ul. Dyrekcyjna 2-4, w wyznaczonej Sali nr 226.
Przedmiot przetargu:
nieruchomość położona w Szpęgawsku przy ul. Starogardzkiej 10, gmina Starogard Gdański,
województwo pomorskie, na którą składa się prawo własności lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. użytkowej
35,0 m2, położonego na poddaszu budynku, z pomieszczeniem przynależnym WC o powierzchni 0,66 m2
wraz z udziałem wynoszącym 0,058 w częściach wspólnych nieruchomości zabudowanej 3 budynkami
mieszkalnymi i 2 budynkami gospodarczymi, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 334/1, obręb
Szpęgawsk, o powierzchni 0,3230 ha.
Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz dodatkowe obciążenia, zobowiązania i oświadczenia
nabywcy oraz PKP S.A., które zostaną zawarte w notarialnej umowie sprzedaży i wpisane do działu III KW
zbywanej nieruchomości zawiera Informacja przetargowa, stanowiąca Załącznik nr 4 do Regulaminu.
Lokal nie został dotychczas prawnie wyodrębniony, tzn. nie ustanowiono jego odrębnej własności, a tym
samym nie założono dla niego oddzielnej księgi wieczystej. Wyodrębnienie lokalu nastąpi przy
sporządzaniu aktu notarialnego.
Lokal mieszkalny nr 2 położony jest w budynku zlokalizowanym na nieruchomości gruntowej obejmującej
działkę nr 334/1 o pow. 0,3230 ha położona w obrębie Szpęgawsk, dla której Sąd Rejonowy w
Starogardzie Gdańskim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr GD1A/00062346/6. W Dziale II jako
właściciel udziału wynoszącego 285/1000 wpisane są PKP S.A. Dział III zawiera wpis: wpis: „roszczenie
dotychczasowego właściciela gruntu o roczną opłatę przekształceniową w odniesieniu do każdoczesnego
właściciela nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów”.
Dział IV jest wolne od wpisów
Cena wywoławcza: 31.000,00 zł netto
Wadium:· 3.100,00 zł
Minimalne postąpienie: 1.000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 12.09.2019 r. o godz. 10.30 w siedzibie PKP S.A.
Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku przy ul. Dyrekcyjnej
2-4, sala 226.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Oddziału wskazane
w Regulaminie przetargowym z podaniem „nr postępowania:1002/KNO/555/2019” w terminie do dnia
09.09.2019 r

Image things

Gdańsk , Pomorskie

1 zł | 1,00 m2

 • cena: 1 zł
 • 1 za m2
Image things

Lignowy Szlacheckie , Pomorskie

40 448 zł | 3 pokoje | 43,71 m2 | Parter

 • cena: 40 448 zł
 • 925 za m2
Image things

Lębork , Pomorskie

98 000 zł | Kawalerka | 31,57 m2

 • cena: 98 000 zł
 • 3 104 za m2