Bydgoszcz , Kujawsko-Pomorskie

Obiekt | 577 000 zł | 367,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Przetarg ogłasza, organizuje i prowadzi Spółka Polskie Koleje Państwowe S.A.
Przetarg odbędzie się w dniu 13.09.2019 r. o godz. 10:00 PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami,
ul. Zygmunta Augusta 7 Bydgoszcz, w wyznaczonej sali.
Przedmiot przetargu:
Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Żeglarskiej, woj. kujawsko-pomorskie,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 10/18 obręb Bydgoszcz 114 o powierzchni 0,2883 ha wraz z prawem
własności znajdującej się na niej zabudowy.
Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych KW nr
BY1B/00189316/3. Dział III oraz IV KW są wolne od wpisów.
Cena wywoławcza: 577 000,00 zł netto
Wadium:· 57 700,00 zł
Minimalne postąpienie: 5000 ,00 zł

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1) wpłacenie wadium w wysokości 57.000,00 zł w formie pieniężnej na rachunek bankowy nr 23 1020 1026
0000 1702 0348 5869 PKP S.A. Centrala ul. Al. Jerozolimskie 142A 02-305 Warszawa
z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr postępowania 1002/KNO/554/2019.” Za datę
uiszczenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego PKP S.A., przy czym uznanie
rachunku winno nastąpić nie później niż w dniu 10.09.2019 r

Image things

Bydgoszcz , Kujawsko-Pomorskie

577 000 zł | 367,00 m2

  • cena: 577 000 zł
  • 1 572 za m2
  • cena: 99 750 zł
  • 99 750 za m2
Image things

Bydgoszcz , Kujawsko-Pomorskie

200 000 zł | 2 pokoje | 52,20 m2 | 3 piętro

  • cena: 200 000 zł
  • 3 831 za m2