Tywęzy , Pomorskie

Obiekt | 81 419 zł | 282,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 81 419 zł
 • Miasto: Tywęzy
 • Powierzchnia: 282,00 m2
 • Województwo: Pomorskie
 • Cena za m2: 289 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 10 856 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 39527X92572237
 • Termin wpłaty wadium: 2019-09-30 - Co to znaczy?

Opis

W dniu 01.10.2019 r. o godz. 12.30 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Malborku, przy ul. Kopernika 10, pok. 113, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości rolnej zabudowanej, położonej w miejscowości Tywęzy, gm. Dzierzgoń, na gruntach działki nr 14 i nr 15 o łącznej pow. 1,5300 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kwidzynie VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych zs. w Sztumie prowadzi księgę wieczystą nr GD2I/00011912/8, stanowiącej własność na
Działka nr 14 oznaczona jest w ewidencji gruntów symbolem: RIIIb – grunty orne (pow. 0,3400 ha) oraz symbolem RIVa– grunty orne (pow. 0,5600 ha). Stanowi grunt rolny, nieużytkowany – ugorowany.

Działka nr 15 oznaczona jest w ewidencji gruntów symbolem RIVa– grunty orne (pow. 0,6300 ha). Teren działki jest niezagospodarowany, uzbrojony. Działka zabudowana jest budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 282,00 m² i powierzchni użytkowej 250,00 m². Jest to budynek inwentarski (obora ze stodołą), parterowy z poddaszem strychowym, niepodpiwniczony, w zabudowie wolnostojącej, wzniesiony w latach 70-tych/80-tych. Obiekt w stanie technicznym dostatecznym, do remontu.

Oszacowana wartość nieruchomości wynosi 108.558,00 zł, zaś cena wywoławcza wynosi 75 % oszacowanej wartości nieruchomości i jest równa kwocie 81.418,50 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć wadium w wysokości 1/10 części oszacowanej wartości nieruchomości, to jest 10.855,80 zł. Wadium składa się w gotówce albo w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ egzekucyjny. Dopuszcza się wpłacenie wadium na rachunek depozytowy organu egzekucyjnego prowadzony przez NBP O/O Gdańsk nr 21 1010 1140 0023 3613 9120 0000 i w tym przypadku w licytacji będą mogły wziąć udział tylko te osoby, których wadium wpłynęło na wskazany wyżej rachunek nie później niż w dniu poprzedzającym dzień licytacji.

W terminie 14 dni przed dniem licytacji będzie można oglądać ww. nieruchomość, w dni powszednie w godz. 10ºº-13ºº, po uprzednim uzgodnieniu z organem egzekucyjnym oraz przeglądać w Urzędzie Skarbowym w Malborku akta postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

Z chwilą, gdy postanowienie o przyznaniu własności nieruchomości rolnej stanie się ostateczne, organ egzekucyjny zobowiązany jest, zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego, zawiadomić Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolników o nabyciu nieruchomości rolnej w wyniku orzeczenia organu egzekucyjnego wydanego na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Krajowy Ośrodek, działający na rzecz Skarbu Państwa, może wówczas złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą ceny tej nieruchomości.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Malborku zastrzega sobie prawo do odwołania licytacji bez podania przyczyny.

Pouczenie: Na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga, którą można wnieść w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji.

Image things

Waćmierek , Pomorskie

8 800 zł | Kawalerka | 14,50 m2 | Parter

 • cena: 8 800 zł
 • 607 za m2
Image things

Bobowo , Pomorskie

333 825 zł | 1,00 m2

 • cena: 333 825 zł
 • 333 825 za m2
Image things

Reda , Pomorskie

367 333 zł | 156,46 m2

 • cena: 367 333 zł
 • 2 348 za m2