Lublin , Lubelskie

Mieszkanie | 203 000 zł | 48,17 m2 | Parter

- 33 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 203 000 zł
 • Miasto: Lublin
 • Powierzchnia: 48,17 m2
 • Województwo: Lubelskie
 • Cena za m2: 4 214 zł
 • Ulica: Romera 46
 • Piętro: parter
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 20 300 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 39511X92534765
 • Termin wpłaty wadium: 2019-09-05 - Co to znaczy?

Opis

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W.Z. Nałkowskich, 20-470 Lublin, ul. Nałkowskich 108, www.smnalkowskich.lublin.pl ogłasza przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności dwóch lokali mieszkalnych tj;
1/ nr 26, położonego przy ul. Romera 46 w Lublinie, o powierzchni użytkowej 48,17m2 - parter/IV - cena wywoławcza 203.000,00 zł.
Do lokali przynależą piwnice.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie na rachunek bankowy Spółdzielni o numerze 76 1320 1641 3152 0018 2000 0001, na co najmniej 2 dni robocze przed terminem przetargu wadium w wysokości 20.300,00 zł - lokal nr 26 ( 10% ceny wywoławczej ). Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielni.

Przetarg odbędzie się 09.09.2019r. o godzinie 12.00 i 13.00 w siedzibie Spółdzielni tj. przy ul. Nałkowskich 108 w Lublinie – Uczestnicy przetargu przed złożeniem ofert, powinni zapoznać się ze Szczegółowymi Warunkami Przetargu, udostępnionymi w siedzibie Spółdzielni, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Spółdzielni.

Pisemne oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni, ul. Nałkowskich 108, w terminie do dnia 02.09.2019r.

Jednocześnie zastrzega się, że Spółdzielnia może odwołać przetarg bez podania przyczyn.

Informacje na temat przetargu będą udzielane telefonicznie pod nr 81-744-64-71.

Image things

Lublin , Lubelskie

91 500 zł | 2 pokoje | 43,92 m2 | 1 piętro

 • cena: 91 500 zł
 • 2 083 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

232 267 zł | 1,00 m2

 • cena: 232 267 zł
 • 232 267 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

96 000 zł | 2 pokoje | 48,96 m2

 • cena: 96 000 zł
 • 1 961 za m2