Miękisz Nowy , Podkarpackie

Obiekt | 1 741 667 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Syndyk
Masy Upadłości w Rzeszowie stosownie do postanowienia Sędziego Komisarza z dnia 18.07.2019 r. sprzeda :
I . Nieruchomości
1. Nieruchomość gruntowa zabudowana kompleksem budynków magazynowo -socjalno-warsztatowych w Miękiszu Nowym 142 wpisana do KW PR1J/00091664/0 oznaczonej jako działka nr 824/2 o pow. 7,7787 ha - wartość oszacowania netto - 1 741 667,00 zł.

Nieruchomości można nabyć spełniając następujące warunki :
Oferowana cena nie może być niższa niż minimalna wskazana w oszacowaniu .
Złożyć pisemną ofertę w zapieczętowanej kopercie z napisem: "Przetarg PCL Sp. z o.o. - V GUp. 268/18 -postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku - NIE OTWIERAĆ" w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, 35-303 Rzeszów, ul. Kustronia 4,
w terminie 30 dni od daty ukazania się w prasie ogłoszenia o sprzedaży.
Wpłacić wadium w kwocie 10% ceny oszacowania na rachunek Upadłego:
83 8642 1126 2012 1109 8597 0001

Image things

Nowa Dęba , Podkarpackie

2 400 000 zł | 8 446,50 m2

  • cena: 2 400 000 zł
  • 284 za m2
Image things

Hermanowa , Podkarpackie

277 826 zł | 119,26 m2

  • cena: 277 826 zł
  • 2 330 za m2
Image things

Przemyśl , Podkarpackie

1 300 000 zł | 562,96 m2

  • cena: 1 300 000 zł
  • 2 309 za m2