Żary , Lubuskie

Mieszkanie | 31 500 zł | Kawalerka | 34,70 m2

- 74 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 31 500 zł
 • Miasto: Żary
 • Powierzchnia: 34,70 m2
 • Województwo: Lubuskie
 • Cena za m2: 908 zł
 • Ulica: Zgorzelecka 43
 • Liczba pokoi: 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 3 150 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 37818X88569759
 • Termin wpłaty wadium: 2019-08-09 - Co to znaczy?

Opis

Burmistrz Miasta Żary ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż z zasobu nieruchomości Gminy Żary o statusie miejskim lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą części ułamkowych gruntów przynależnych do budynków

Lokal mieszkalny nr 6, położony na 24 2000 poddaszu budynku, składający się z pokoju, garderoby i dwóch podstryszków o łącznej w tym: powierzchni użytkowej 34,7m2. Brak pomieszczeń przynależnych do lokalu. Lokal charakteryzuje się niskim stanem technicznym 12.831,75 zł - i niskim standardem wykończenia - do
lokal generalnego remontu. Układ funkcjonalny zły - istnieją pomieszczenia przechodnie. 18.668,25 zł - Występują - zagrzybienie i zawilgocenie
pomieszczeń oraz zalania, pęknięcia, a także udział zarysowania ścian i sufitów. Nieruchomość
gruncie. znajduje się na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla powyższego terenu nie została również wydana decyzja o warunkach
zabudowy. Rok budowy budynku - 1912r.


Pierwszy przetarg odbył się w dniu 05 czerwca 2019 r. Drugi przetarg odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2019 r. o godz. 10°8 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Żarach. Wadium wniesione w walucie polskiej w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Żarach lub na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Żarach: PKO BP 34 1020 5402 0000 0302 0313 9094 do dnia 09 sierpnia 2019r. W przypadku dokonania płatności w formie przelewu bankowego, wpłata winna nastąpić odpowiednio wcześniej, aby została ujawniona na rachunku organizatora przetargu najpóźniej w dniu 09 sierpnia 2019 r.

Image things

Żary , Lubuskie

69 750 zł | 2 pokoje | 53,80 m2 | 1 piętro

 • cena: 69 750 zł
 • 1 296 za m2
Image things

Żary , Lubuskie

30 000 zł | 20,70 m2

 • cena: 30 000 zł
 • 1 449 za m2
Image things

Żary , Lubuskie

287 000 zł | 136,20 m2

 • cena: 287 000 zł
 • 2 107 za m2