Słupsk , Pomorskie

Lokal użytkowy | 35 000 zł | 22,43 m2 | Parter

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 35 000 zł
 • Miasto: Słupsk
 • Powierzchnia: 22,43 m2
 • Województwo: Pomorskie
 • Cena za m2: 1 560 zł
 • Ulica: Wojska Polskiego 34
 • Piętro: parter
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 3 500 zł
 • Rodzaj: Lokal użytkowy
 • Numer oferty: 36843X86286309
 • Termin wpłaty wadium: 2019-08-08 - Co to znaczy?

Opis

Prezydent Miasta Słupska

ogłasza II rokowania na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego w Słupsku ul. Wojska Polskiego 34, stanowiącego własność Miasta Słupska

LOKAL UŻYTKOWY – pomysł na TWÓJ biznes!


Lokal niemieszkalny nr 1 położony na parterze w budynku przy ul. Wojska Polskiego 34 o pow. 22,43 m² wraz z udziałem682/10000 we własności części wspólnych budynku i w prawie własności działki nr 851/1 o pow. 142 m², położonej w obrębie 6 Miasta Słupska, objętej KW Nr SL1S/00034382/7.

Lokal składa się z trzech pomieszczeń, w tym dwóch pokoi o wys. 1,9 m oraz wc z łazienką o wys. 1,78 m.


Cena wywoławcza do rokowań wynosi: 35 000 zł

Zaliczka 3 500 zł


Nieruchomość położona przy ulicy Wojska Polskiego 34 znajduje się na obszarze miasta, na którym obowiązuje MPZP „Wileńska II”, na terenie o funkcji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy usługowej (01.10.MW,U). Budynek znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Lokal usytuowany jest w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 34, natomiast wejście do lokalu znajduje się od ulicy Wileńskiej, od strony podwórka.

Cena wywoławcza obowiązująca w I przetargu ustnym nieograniczonym organizowanym w dniu 28.12.2018 r. wynosiła 62 000 zł, w II przetargu organizowanym w dniu 20.03.2019 r. wynosiła 40.000 zł, w III przetargu w dniu 14.05.2019 r. wynosiła 40 000 zł oraz w I rokowaniach w dniu 27.06.2019r. cena wynosiła 35.000 zł


Prezydent Miasta Słupska informuję o możliwości składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach, w zamkniętych kopertach, opisanych „Rokowania ul. Wojska Polskiego 34” w pokoju 217 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Pl. Zwycięstwa 3 (II piętro - sekretariat Wydziału ) w terminie do dnia 08.08.2019 roku do godz.1400 .


Rokowania odbędą się w dniu 13.08.2019 roku o godzinie 10ºº w sali 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).


Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie do dnia 08.08.2019 r. zaliczki na konto Miasta Słupsk mBank S.A. Nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011. Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska.


Osobie, która wygra rokowania, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.


Osoby, przystępujące do rokowań, zobowiązane będą przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość.

Osoby, przystępujące do rokowań reprezentujące oferentów powinny posiadać notarialne pełnomocnictwo.

Z dodatkowymi warunkami rokowań można zapoznać się w pokoju 224 Urzędu Miejskiego w Słupsku (Wydział Zarządzania Nieruchomościami) lub telefonicznie 59 84 88 330 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl.

Image things

Słupsk , Pomorskie

185 646 zł | 2 pokoje | 92,30 m2 | 1 piętro

 • cena: 185 646 zł
 • 2 011 za m2
Image things

Słupsk , Pomorskie

230 000 zł | 137,67 m2

 • cena: 230 000 zł
 • 1 671 za m2
Image things

Słupsk , Pomorskie

90 790 zł | 2 pokoje | 48,26 m2 | Parter

 • cena: 90 790 zł
 • 1 881 za m2