Rybki , Pomorskie

Mieszkanie | 44 000 zł | 2 pokoje | 52,90 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lęborku

Michał Mertsch


Kancelaria Komornicza nr I w Lęborku


84-300 Lębork ul. Węgrzynowicza 1A


tel. 59 8622305, fax-59 8622044  e-mail: [email protected]


sygn. akt Km 731/18

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lęborku Michał Mertsch na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  19-09-2019r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Lęborku mającego siedzibę przy Placu Kopernika nr 4 w sali nr 103,   odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej własność dłużników - prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego, położonego w miejscowości Rybki nr 2 m.1 (województwo pomorskie, powiat lęborski, gmina Nowa Wieś Lęborska, obręb ewidencyjny Małoszyce), na parterze budynku wielorodzinnego, dla którego Sąd Rejonowy w Lęborku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą SL1L/00024825/6, obejmującego dwa pokoje, kuchnię, łazienkę z ubikacją i przedpokój, o łącznej powierzchni 52,90 m2 . Prawem związanym z prawem własności lokalu jest udział do 2006/10000 części w nieruchomości wspólnej, obejmującej grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której Sąd Rejonowy w Lęborku prowadzi księgę wieczystą o numerze SL1L/00024824/9Suma oszacowania wynosi 66.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi   44.000,00zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6.600,00 na konto  komornika:Bank Pocztowy SA Centrala w Bydgoszczy 12 1320 1830 3188 6332 2000 0001 w taki sposób, aby rękojmia wpłynęła na rachunek komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie w terminach uzgodnionych z komornikiem  oraz przeglądać w    kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Słupsk , Pomorskie

104 637 zł | 3 pokoje | 53,50 m2

  • cena: 104 637 zł
  • 1 956 za m2
Image things

Gdynia , Pomorskie

188 250 zł | 3 pokoje | 57,46 m2 | 4 piętro

  • cena: 188 250 zł
  • 3 276 za m2
Image things

Gdynia , Pomorskie

183 750 zł | 2 pokoje | 48,90 m2 | 2 piętro

  • cena: 183 750 zł
  • 3 758 za m2