Lublin , Lubelskie

Obiekt | 1 977 504 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 1 977 504 zł
 • Miasto: Lublin
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Lubelskie
 • Cena za m2: 1 977 504 zł
 • Ulica: Diamentowa 2a
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 197 750 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 36728X86016979
 • Termin wpłaty wadium: 2019-08-07 - Co to znaczy?

Opis

Monitor 131/2019, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 35690.

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego z siedzibą w Warszawie (sygn. akt IX GUp 100/18) odbędzie się przetarg ofertowy pisemny nieograniczony, w trybie którego dokonana zostanie sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Diamentowej 2a, składającej się z działki nr 60/7 o powierzchni 0,1423 ha zabudowanej budynkiem magazynowym z zapleczem biurowym oraz budynkiem magazynowym z zapleczem socjalnym, budynkiem ekspozycyjnym w konstrukcji stalowej obudowanym blachą oraz działki nr 60/8 o pow. 0,2106 ha zabudowanej budynkiem ekspozycyjno-szkoleniowo-biurowym, budynkiem trafostacji, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie prowadzi Księgę Wieczystą o numerze LU1I/0020242/2, za cenę nie niższą niż 1.977.504 zł (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset cztery złote) netto stanowiącą wartość rynkową określoną w operacie szacunkowym z dnia 5 października 2018 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Jacka Winnickiego, z zaznaczeniem, iż syndyk dokona obwieszczenia o przetargu w jednej gazecie ogólnopolskiej, zaś wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić do dnia 7 sierpnia 2019 r. na rachunek bankowy 59 1750 0012 0000 0000 4002 3957 (liczy się data uznania środków na rachunku masy upadłości), oferty należy składać w terminie do dnia 6 sierpnia 2019 r., godz. 15 (liczy się data wpływu oferty do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku - biuro podawcze sądu lub sekretarat, IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych), a posiedzenie w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferty przez sędziego komisarza odbędzie się w dniu 9 sierpnia, godz. 1000, sala XXIV.

Image things

Lublin , Lubelskie

306 667 zł | 1,00 m2

 • cena: 306 667 zł
 • 306 667 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

75 750 zł | 2 pokoje | 33,30 m2 | 1 piętro

 • cena: 75 750 zł
 • 2 275 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

95 485 zł | Kawalerka | 34,39 m2 | Parter

 • cena: 95 485 zł
 • 2 777 za m2