Poznań , Nowe Miasto

Garaż | 11 931 zł | 11,80 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 11 931 zł
 • Miasto: Poznań
 • Powierzchnia: 11,80 m2
 • Województwo: Wielkopolskie
 • Cena za m2: 1 011 zł
 • Ulica: Św. Rocha 19
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 597 zł
 • Rodzaj: Garaż
 • Numer oferty: 36668X85876459
 • Termin wpłaty wadium: 2019-07-30 - Co to znaczy?

Opis

półdzielnia Mieszkaniowa „Wielkopolanka” z siedzibą w Poznaniu
przy ul. Grunwaldzkiej 104, OGŁASZA
PRZETARG
ofertowy nieograniczony na zakup udziału we współwłasności hali garażowej
 miejsca postojowe przy ul. Św. Rocha 19

Nr miejsca Bud. „C” 24
Pow.11,80

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „przetarg na miejsce postojowe nr…” do dnia 31 lipca 2019 roku, w sekretariacie Spółdzielni lub nadesłać pocztą. Oferta powinna zawierać: imię i nazwisko, dokładny adres oferenta, telefon kontaktowy, proponowaną cenę nabycia (nie niższą niż wywoławcza ), potwierdzenie wpłaty wadium oraz oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu i treścią ogłoszenia
o przetargu i akceptacji ich treści, jak również ustalonych warunków postępowania przetargowego.
Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej brutto należy wpłacić na konto nr: 77 2030 0045 1110 0000 0145 3040 w terminie do dnia 30.07.2019r. (termin zarachowania środków na koncie Spółdzielni).
Wybrana zostanie najkorzystniejsza oferta cenowa. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w terminie do dnia 5 sierpnia 2019r.
Regulamin sprzedaży lokali oraz miejsc postojowych znajdujących się w zasobach SM „Wielkopolanka” z siedzibą w Poznaniu dostępny jest w sekretariacie Spółdzielni oraz został zamieszczony na stronie internetowej Spółdzielni www.wielkopolanka.pl
Szczegółowe informacje na temat sprzedawanych udziałów we współwłasności hali garażowej można uzyskać w siedzibie Spółdzielni - Dział Członkowsko-Mieszkaniowy pok. nr 501 (V piętro) lub pod nr tel. 61-820-50-51,
Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania ogłoszenia oraz warunków przetargu, jak również ma prawo unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podawania przyczyn.

Image things

Poznań , Jeżyce

735 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 735 000 zł
 • 735 000 za m2
Image things

Poznań , Nowe Miasto

211 365 zł | 1,00 m2

 • cena: 211 365 zł
 • 211 365 za m2
Image things

Poznań , Wilda

160 000 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 160 000 000 zł
 • 160 000 000 za m2