Gdańsk , Pomorskie

Obiekt | 675 000 zł | 234,57 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 675 000 zł
 • Miasto: Gdańsk
 • Powierzchnia: 234,57 m2
 • Województwo: Pomorskie
 • Cena za m2: 2 878 zł
 • Ulica: Stryjeńskiego 19
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 67 500 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 36581X85672705
 • Termin wpłaty wadium: 2019-07-26 - Co to znaczy?

Opis

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji jako działka nr 9/4 o powierzchni 0,0207 ha wraz z posadowionym na niej stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 234,57 m2. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr GD1G/00037854/2, prowadzona przez Sąd Rejonowy Gdańsk–Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych. Zgodnie z ustaleniami obecnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stogi Mieszkaniowe w rejonie ulic Stryjewskiego,Falck – Polonusa, Tamka w mieście Gdańsku (mpzp nr 1424) działka nr 9/4, znajduje się na terenach oznaczonych symbolami:005-U33– teren zabudowy usługowej–centrum osiedlowe, 015-KD82–teren ulicy zbiorczej–odcinek ulicy Stryjewskiego. Nieruchomość położona jest w dzielnicy Gdańsk Stogi, w odległości ok. 6km od ścisłego centrum Gdańska. Dzielnica Gdańsk Stogi znajduje się na Wyspie Portowej. Część mieszkaniowa otoczona jest od północy i wschodu Lasem Miejskim. Od północnego zachodu otaczają ją Sączki -łąki pasa nadmorskiego. Od południa ogranicza je Martwa Wisła, a na północy Zatoka Gdańska.

Image things

Gdańsk , Rudniki

1 690 432 zł | 1 141,82 m2

 • cena: 1 690 432 zł
 • 1 480 za m2
Image things

Gdańsk , Pomorskie

165 501 zł | 2 pokoje | 49,70 m2 | 8 piętro

 • cena: 165 501 zł
 • 3 330 za m2
Image things

Gdańsk , Pomorskie

300 000 zł | 77,40 m2

 • cena: 300 000 zł
 • 3 876 za m2