Gnojewo , Pomorskie

Mieszkanie | 61 333 zł | 54,20 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Malborku Tadeusz Święcicki na
podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-07-2019
o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Malborku z siedzibą przy Poczty
Gdańskiej 19, 82-200 Malbork, pokój 15, odbędzie się druga licytacja
nieruchomości należącej do dłużnika: ,, położonej przy 48/3,Gnojewo,
82-213 Miłoradz, dla której Sąd Rejonowy w Malborku Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1M/00057967/9.

Opis nieruchomości:

W skład nieruchomości wchodzi wyodrębniony lokal mieszkalny o powierzchni
użytkowej 54,20m2, przynależna piwnica o powierzchni 30,40m2, przynależne
pomieszczenie w budynku gospodarczym o powierzchni 40,20m2 oraz udział
1279/10000 w sprawie własności działki gruntu nr 39 obszaru 5000 m2 i taki sam
udział w częściach budynku przeznaczonych do wspólnego użytkowania. Dla
nieruchomości wspólnej sąd prowadzi księge wieczystą nr GD1M/00003135/5. Lokal
jest mieszkaniem dwupokojowym z kuchnią, łazienką, przedpokojem oraz
pomieszczeniem gospodarczym.Suma oszacowania wynosi 92 000,00 zł, zaś
cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 61 333,33
zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w
wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 200,00 zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej
zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu
stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w
dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto
komornika: Bank Spółdzielczy w Malborku 22 83030006 0000 0004 8103 0001.Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie
mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i
rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant,
który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie
przedstawiły.W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać
nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać
akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Malborku mieszczącym się
pod adresem: Poczty Gdańskiej 19, Malbork, 82-200 Malbork.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i
przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed
rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie
nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w
tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli
nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru
dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem
licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Ustka , Pomorskie

195 000 zł | 46,00 m2

  • cena: 195 000 zł
  • 4 239 za m2
Image things

Ustka , Pomorskie

134 513 zł | 2 pokoje | 48,71 m2 | 1 piętro

  • cena: 134 513 zł
  • 2 761 za m2
Image things

Gdańsk , Pomorskie

140 250 zł | 30,60 m2

  • cena: 140 250 zł
  • 4 583 za m2