Łasko, Zachodniopomorskie

Obiekt | 82 000 zł | 229,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, oznaczonej numerem 110, o powierzchni 6400 m2, położonej w miejscowości Łasko 40, gmina Bierzwnik wraz z posadowionym na niej stanowiącym odrębną nieruchomość budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 229,90 m2. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą KW Nr SZ1C/00007337/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość położona w jednostce ewidencyjnej 320201_2, Bierzwnik w obrębie ewidencyjnym 0012, Łasko. Zgodnie z opisem użytku na działkę składają się grunty orne RVI o powierzchni – 0,3800 ha, sady SRVI o powierzchni 0,1900 ha oraz inne tereny zabudowane Bi o powierzchni 0,0700 ha. Zgodnie z zaświadczeniem Wójta Gminy Bierzwnik dla działki nr ew. gruntów 110 w obrębie Łasko nie ma aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ww. działka zapisana jest jako „Tereny publiczne, infrastruktury społecznej – istniejące”.

Image things

Szczecin , Zachodniopomorskie

102 525 zł | 2 pokoje | 38,21 m2 | Parter

  • cena: 102 525 zł
  • 2 683 za m2
Image things

Szczecinek , Zachodniopomorskie

217 605 zł | 1,00 m2

  • cena: 217 605 zł
  • 217 605 za m2
Image things

Kołobrzeg , Zachodniopomorskie

262 350 zł | 23,92 m2 | 5 piętro

  • cena: 262 350 zł
  • 10 968 za m2