Wałbrzych, Dolnośląskie

Mieszkanie | 50 000 zł | 2 pokoje | 59,50 m2 | 1 piętro

- 70 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 50 000 zł
 • Miasto: Wałbrzych
 • Powierzchnia: 59,50 m2
 • Województwo: Dolnośląskie
 • Cena za m2: 840 zł
 • Ulica: Słowackiego 5a
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 5 000 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 34667X81190117
 • Termin wpłaty wadium: 2019-07-10 - Co to znaczy?

Opis

`PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA
Ogłasza rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 18 położonego w Wałbrzychu przy ul. Słowackiego 5a wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 249/4 w obrębie 27 Śródmieście o powierzchni 419 m², dla której w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu jest prowadzona księga
wieczysta nr SW1W/00033194/5.

Przedmiotowy lokal mieszkalny położony jest na I piętrze budynku mieszkalnego i składa się z : dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju o powierzchni użytkowej 59,50 m².

W dziale III wpisano ograniczone prawo rzeczowe – służebność przejazdu, przechodu i postoju przez działkę gruntu 249/3, objętej KW nr SW1W/00031602, istniejącym przejazdem pod budynkiem – na rzecz każdoczesnego właściciela działki gruntu nr 249/5. Udział w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali i w prawie własności gruntu wynosi 2028/10000.

Cena wywoławcza nieruchomości: 50.000,00 zł. w tym:
– nieruchomość lokalowa 42.200,00 zł
– nieruchomość gruntowa 7.800,00 zł

Rokowania odbędą się w dniu 17.07.2019 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 11:30.

Warunkiem udziału w rokowaniach jest złożenie zgłoszenia w zamkniętej kopercie z napisem „ROKOWANIA – ul. Słowackiego 5a” do dnia 10.07.2019 r. do godz 14:00 w Biurze Infrastruktury i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, pokój 103, ul. Kopernika 2 zawierającego:
 Imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz jej siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot
 Datę sporządzenia zgłoszenia
 Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń ( formularz oświadczenia i przepisy prawne w w/w Biurze )
 Proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki w kwocie 5.000,00 zł.

Zaliczkę należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu PKO BP S.A. 60 1020 3668 0000 5302 0430 0984 do dnia 10.07.2019 r. (z dopiskiem „zaliczka na rokowania - lokal mieszkalny Słowackiego 5a/18”). Wpłacona zaliczka zostanie zaliczona na poczet ceny sprzedaży nieruchomości.
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Image things

Wałbrzych , Dolnośląskie

23 000 zł | Kawalerka | 21,91 m2 | 3 piętro

 • cena: 23 000 zł
 • 1 050 za m2
Image things

Wałbrzych , Dolnośląskie

60 075 zł | 52,40 m2

 • cena: 60 075 zł
 • 1 146 za m2
Image things

Wałbrzych , Nowe Miasto

26 000 zł | Kawalerka | 31,97 m2 | 1 piętro

 • cena: 26 000 zł
 • 813 za m2