Stare Gronowo, Pomorskie

Mieszkanie | 39 154 zł | 24,30 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 39 154 zł
 • Miasto: Stare Gronowo
 • Powierzchnia: 24,30 m2
 • Województwo: Pomorskie
 • Cena za m2: 1 611 zł
 • Ulica: 23a
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 4 000 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 34635X81115173
 • Termin wpłaty wadium: 2019-06-23 - Co to znaczy?

Opis

K R A J O W Y O Ś R O D E K W S P A R C I A R O L N I C T W A
O d d z i a ł T e r e n o w y w P r u s z c z u G d a ń s k i m
ogłasza przetarg ustny nieograniczony w dniu 24 czerwca 2019 r. o godz. 14:00na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Stare Gronowo lokal mieszkalny 23A/1 na działce nr 9/7 o powierzchni 0,2209 ha cena wywoławcza: 39.154,00 z

Nieruchomość lokalowa pochodząca ze zlikwidowanego Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Debrznie, położona w miejscowości Stare Gronowo, obręb Stare Gronowo, gmina Debrzno, powiat człuchowski, województwo pomorskie – lokal mieszkalny nr 1 w budynku 8 – lokalowym nr 23A, o pow. użytkowej 35,90 m2, położony nna parterze (dwa pokoje, kuchnia, łazienka i korytarz) wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w wysokości 10/100 nie wydzielonych części wspólnych budynków i działki nr 9/7 o pow. 0,2209 ha, w tym : tereny mieszkaniowe B – 0,2209 ha, na której usytuowane są budynki: mieszkalny i gospodarczy. Pomieszczenie przynależne stanowi pomieszczenie w budynku gospodarczym o pow. 24,30m2.

Cena wywoławcza
(wraz z kosztami poniesionymi na przygotowanie do sprzedaży) – 39.154,00 zł
Postąpienie - 400,00 zł
Wadium - 4.000,00 zł

Przetarg ustny (licytacja) odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 r. o godz. 14:00 w siedzibie KOWR OT w Pruszczu Gdańskim Sekcja Zamiejscowa w Bytowie, ul. Zakładowa 4 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu z podaniem numeru nieruchomości. Wadium należy wpłacić na konto KOWR Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim ul. Powstańców Warszawy 28, 83-000 Pruszcz Gdański BGK o/ Gdańsk 69 1130 1121 0006 5590 8320 0002. Warunek wniesienia wadium będzie spełniony wówczas, jeżeli środki pieniężne znajdą się na
rachunku organizatora przetargu najpóźniej do końca dnia poprzedzającego termin przetargu.

Image things

Stare Gronowo , Pomorskie

31 323 zł | 2 pokoje | 35,90 m2 | Parter

 • cena: 31 323 zł
 • 873 za m2