Chełm, Lubelskie

Dom | 196 575 zł | 120,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmie Jacek Szymański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-07-2019 o godz. 08:45 w budynku Sądu Rejonowego w Chełmie z siedzibą przy Al. I Armii Wojska Polskiego 16 16, 22-100 Chełm, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy , 22-100 Chełm, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1C/00015425/5.
Opis nieruchomości:
Przedmiotowa nieruchomość stanowi prawo wieczystego użytkowania nieruchomości - działka nr 491 wraz z prawem własności do budynku stanowiącego odrębną nieruchomość położonej: 22-100 Chełm, Dąbrowskiego 4, dla której Sąd Rejonowy w Chełmie VI Wydział Ksiąg Wieczystychprowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW LU1C/00015425/5] stanowiącego własność dłużnika Roman Sikora w udziale 1/1. Opisywana nieruchomość składa się z działki gruntu o regularnym kształcie prostokata, oznaczonej numerem 491 o powierzchni 499m2. Na nieruchomości znajduje się murowany budynek mieszkalny,całkowicie podpiwniczony o powierzchni uzytkowej około 120m2, wybudowany metodą tradycyjna. Nieruchomośc posiada dostep do ulicy J. Dąbrowskiego. Na granicy działki posadowiony jest garaż o powierzchni uzytkowej 28m2 (wymiar z decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości), wybudowany metodą tradycyjną, kryty blachą trapezową, nieocieplony. Budynek mieszkalny, jednorodzinny, pietrowy, całkowicie podpiwniczony, o konstrukcji murowanej. Parter budynku mieszkalnego składa się z: a) kuchnia: 10,5m2-posadzka terakota, ściany częściowo glazura i tynk pomalowany farbą emulsyjną; b) pokój (salon): 26,21m2- posadzka panele, ściany i sufit tynk zwykły malowany farbą; c) łazienka: 4,32m2- posadzka terakota, ściany obłożone glazura, sufit tynk malowany farba, umywalka, prysznic. d) WC:1,43m2- posadzka terakota, ściany obłozone glazura, sufit tynk malowanyfarbą. e)przedpokój: 7m2- terakota zakryta panelami, drzwi wejściowe płytowe, ściany i sufit tynk malowany farbą emulsyjna. Pietro składa się z; a)pokój nr 1: 18,36m2- zerwana posadzka, ściany i sufit tynk malowany farba emulsyjna, pokój do remontu,brak parapetu wewnetrznego; b)pokój nr 2:10,86m2-posadzka panele, ściany i sufit tynk malowany farbą; c)pokój nr 3: 7,37m2- posadzka panele, ściany i sufit tynk malowany farbą; d)pojój nr 4: 15,09m2-posadzka panele, sciany i sufit tynk malowany farbą; e)przedpokój: 7,41m2- posadzka terakota, ściany i sufit tynk malowany farbą. f) klatka schodowa około 8m2, schody betonowe lane, obłozone terakotą, na ścianach i suficie tynk pomalowany farbą emulsyjna. g) strych0 powierzchnie nieużytkowe, wysokość mniejsza niż 2,2m2. Wejście wąską klatką schodową. Instalacje w budynku: wodna-sieć miejska, kanalizacja-sieć miejska, elektryczna(3 fazy) licznik na przedpłatę, gaz ziemny przyłącze, nieużywane, centralne ogrzewanie-piec węglowy (około 5 lat), przyłącze miejskiego centralnego ogrzewania, nieużywane. Ciepła woda z centralnego ogrzewania.

Suma oszacowania wynosi 262 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 196 575,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 210,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO B.P. 54 1020 3147 0000 8402 0074 7725.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Chełmie mieszczącym się pod adresem: Al. I Armii Wojska Polskiego 16 16, 22-100 Chełm.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Chełm , Lubelskie

106 613 zł | 2 pokoje | 54,59 m2 | 2 piętro

  • cena: 106 613 zł
  • 1 953 za m2
Image things

Chełm , Lubelskie

10 000 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 10 000 000 zł
  • 10 000 000 za m2
Image things

Chełm , Lubelskie

177 965 zł | 66,19 m2 | 2 piętro

  • cena: 177 965 zł
  • 2 689 za m2